Svenskarna tror på hygglig ekonomi efter pensioneringen

Svenskarna tror på hygglig ekonomi efter pensioneringen 68 procent av de förvärvsarbetande räknar med ett få en hygglig ekonomi när de går i pension. Detta trots att förtroendet för det statliga pensionssystemet är förhållandevis lågt och att förtroendet för livbolagen bara är marginellt bättre. Det framgår av en undersökning som AMF Pension har låtit göra. De tillfrågade har bl a svarat på frågan "Hur god ekonomi tror du att du kommer att få som pensionär?". På en femgradig skala där fem står för "Mycket god ekonomi" och ett står för "Mycket dålig ekonomi" har alltså 68 procent svarat tre eller högre. - Det är intressant att så pass många räknar med en hygglig ekonomi, inte minst därför att andra undersökningar har visat att många svenskar oroar sig för pensionen. Men man får inte glömma att 31 procent räknar med dålig ekonomi när de går i pension, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension. - De nya pensionssystemen bygger på att man engagerar sig. Därför är det viktigt att de som räknar med dålig ekonomi går igenom sitt pensionssparande och skaffar sig en uppfattning om vad de behöver göra för att få en trygg ålderdom. 80 procent skulle välja en låg eller medelhög risk om de började spara idag. Endast 13 procent skulle välja hög eller mycket hög risk. - Den som vill begränsa risken i sitt PPM-sparande bör göra ett aktivt val och till exempel välja en blandfond. Annars hamnar man i premiesparfonden som placerar de mesta av pengarna i aktier, vilket alltså innebär en förhållandevis hög risknivå. De flesta tillfrågade är skeptiska till huruvida staten kommer att kunna hålla sina pensionslöften. Hela 69 procent anser att det inte är troligt. Även förtroendet för livbolagen är tämligen lågt. 52 procent har ganska lågt eller mycket lågt förtroende för livbolagen. Betyget för livbolagen är något högre än för det statliga pensionssystemet. Endast 64 procent svarar ja på frågan om de har tjänstepension. - Det innebär att många, framför allt de med låga inkomster, är omedvetna om att de har tjänstepension. Här har arbetsgivarna ett ansvar att informera de anställda om att de har den löneförmånen. Det skulle öka tryggheten hos den gruppen, säger Anna Allerstrand. Undersökningen är gjord av IFS AB. 1028 förvärvsarbetande svenskar har tillfrågats i telefonintervjuer under perioden 19 maj till 23 maj. Hela undersökningen kan beställas av AMF Pensions pressjour tel 070- 268 44 05. Vid frågor, kontakta Anna Allerstrand, trygghetsekonom, tel 070-519 24 60. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar