Tjänstepensionens betydelse i framtiden

Under Almedalsveckan anordnade AMF ett seminarium om tjänstepensionens framtid. Under rubriken ”Kollektivavtalad tjänstepension – en trygg hamn på ett stormigt pensionshav?” samtalade en panel av väl insatta deltagare om utmaningar, visioner och regelverk för en trygg tjänstepension även i framtiden. Nu kan du se seminariet i efterhand på Youtube.     

Moderator Mikael Nyman, chefredaktör på Pensionsnyheterna, öppnade upp seminariet och lämnade sen över till AMFs stabschef Tomas Flodén som gav en bild av tjänstepensionens framväxt och hur den utvecklats över 100 år. Han avslutade med att skicka iväg frågan om hur panelen ser på ansvaret och förvaltningen av kollektivavtalad tjänstepension framöver.

I panelen ingick Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S), Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, Johan Sidenmark, vd på AMF, Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna samt representant i Pensionsgruppen och Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Annika Strandhäll betonade att det höga förtroendet för tjänstepensionssystemet är välförtjänt. Att förtroendet för pensionssystemet som helhet sjunker kräver dock åtgärder. Gällande tjänstepensionen uttryckte hon en oro för att en allt för stor andel tar ut den på fem år, vilket leder till att man sen livsvarigt får en lägre pension.           

Carina Lindfelt ansåg att det fanns goda skäl till att arbetsmarknadens parter ska fortsätta ta ansvar som idag. Hon tog också upp att arbetsgivare behöver bli bättre på att lyfta upp alla de förmåner som ges inom kollektivavtalet, för att locka personal och vara attraktiva.

Marie Nilsson tog upp att tjänstepension gått från att vara det lilla extra till att bli en bärande del av slutpensionen. Hon ansåg att pensionssystemet som helhet behöver bli mer flexibelt när den genomsnittlig pensionsålder inom IF Metall och flera andra LO-förbund ligger på 62 år. Med en högre förväntad livslängd måste människor orka jobba längre.

Mats Persson menade att tjänstepensionen är en oumbärlig del av pensionssystemet och ska vara självständig. Avtalad tjänstepension ger en flexibilitet som inte staten kan ge. Politikernas roll är att skapa ramverk för att tjänstepensionen ska kunna skapa stabila och bra pensioner för vanligt folk. Utmaningen ligger i att få människor att förstå värdet av tjänstepensionen.

Ole Settergren lyfte att den stora frågan när det gäller tillräckliga pensioner är höjd pensionsålder. Även om premiepensionssystemet diskuterats mycket under våren och förändringar är på gång, så är den mest avgörande frågan hur längre vi jobbar. Han varnade också för att flexpension och andra former av nya avtal kan leda till så pass höga avsättningar att arbetsgivare lockas bort från kollektivavtal.

Johan Sidenmark ville belysa att många idag ser helheten av sin pension genom att gå in på Minpension.se. Av AMFs totalt 4 miljoner kunder går 1,2 miljoner dit för att få en bredare bild. När det gäller framtida regelverk för tjänstepensionsbolag ligger fokus inte på bästa regelverket utan på rätt regelverk.

Se AMFs seminarium i sin helhet på Youtube.

För mer information, kontakta:
Johanna Jämstorp, Press och PR AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 580 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media