Tre nya ledamöter invalda i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 11 april valdes Ulf Grunander, Berit Müllerström Tomas With till nya styrelseledamöter i AMF. Övriga ledamöter samt styrelsens ordförande återvaldes.

AMFs styrelse består därmed av följande personer:

Pär Nuder, styrelsens ordförande 
Renée Andersson, LO

Ulf Grunander (oberoende)
Per Ljungberg (oberoende)
Berit Müllerström, LO
Ola Pettersson, LO
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv

Tomas With, IF Metall

I enlighet med bolagsordningen för AMF utsågs Marie Rudberg och Berit Müllerström av Svenskt Näringsliv respektive LO till ledamöter att särskilt bevaka försäkringstagarnas och de försäkrades intressen.

Torbjörn Johansson och Marie Nilsson lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera