Välkommen på pressfrukost där AMF presenterar Pensionsrapporten 2017

För åttonde året i rad presenterar AMF Pensionsrapporten. Under en pressfrukost redogör trygghetsekonom Dan Adolphson Björck för 2017 års viktigaste  pensionshändelser och presenterar sina viktigaste medskick för bättre pensioner.

Dan redogör för vilka möjligheter och risker som den nya pensionsöverenskommelsen medför samt trenderna på pensionsområdet. Vilka särskilda åtgärder behövs, vilka grupper behöver stärkas ytterligare och vad krävs av politiker, arbetsmarknadens parter och pensionsbolagen för att skapa bättre pensioner?


VAR: Hos AMF på Klara Södra Kyrkogata 18 i Stockholm

NÄR: Tisdagen den 6 mars, klockan 8.45–9.30 
(Frukost serveras från klockan 8.30)

OSA: Senast 2 mars till johanna.sarfati@amf.se


Presentationen av rapporten beräknas ta 45 minuter och därefter finns tid för frågor och intervjuer.
 

Välkommen!

För mer information, kontakta:
Johanna Sarfati, 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar