Var fjärde pensionär hade velat jobba längre

På politisk nivå förs just nu intensiva diskussioner om ändrad pensionsålder och vilka följdeffekter det skulle få på det övriga trygghetssystemet. En ny undersökning från AMF visar att majoriteten av pensionärerna (65 procent) är nöjda med tidpunkten de gick i pension, men nästan var fjärde (24 procent) hade velat fortsätta arbeta. Bland de som gick i pension efter 66 års ålder hade nästan var tredje velat gå i pension senare. Men det kräver flexibilitet så att man kan arbeta vidare i sin egen takt. Det menar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.


Det pågår en intensiv debatt om pensionssystemets framtid. Att vi behöver arbeta längre är känt sedan länge. Det talas ibland om en utbredd ovilja i befolkningen mot att förlänga sitt arbetsliv. Vissa grupper har av hälsoskäl svårare att göra det. Många av dem har haft yrken som är både fysiskt och mentalt slitsamma. Men det finns de som är positiva till att ett längre yrkesliv. I en ny undersökning från AMF uppger en av fyra pensionärer att de hade velat arbeta längre. Bara knappt en av tio hade velat gå i pension tidigare.

En stor majoritet av de svenska seniorerna upplever att de mår bra eller mycket bra. Allra bäst mår de som arbetar och är mellan 65 och 69 år. Bland de som arbetar och är 60-64 år vet drygt hälften ungefär när de vill gå i pension, men fler än var femte har inte bestämt hur länge de ska arbeta. Att själv få bestämma när man ska sluta arbeta är viktigt för det egna måendet.

– De pensionärer som är nöjdast med tillvaron har kunnat välja själv när de går i pension. Men många tvingas också mer eller mindre i pension på grund förväntningar från omgivningen, sjukskrivning eller arbetslöshet. Från politiskt håll måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Bra hälsa, möjlighet till flexibla arbetstider och bättre ekonomisk ersättning kan höja pensionsåldern, säger Dan Adolphson.

Det främsta skälet till att man gick i pension var att man ville det, men många mer eller mindre tvingades göra det. Somliga fick ett erbjudande om pension, det fanns förväntningar om pensionering vid en viss ålder, eller så var arbetet var för tungt och slitsamt. 38 procent av pensionärerna uppger att de inte hade velat arbeta längre, och bland yngre pensionärer anges ofta hälsoskäl. Många behöver anpassa sin arbetssituation för att kunna fortsätta arbeta. Deltid är ett sätt.

– Den egna hälsan kan sätta stopp för yrkeslivet. Men tidig pension bör inte vara förstahandsvalet eftersom det leder till lägre inkomst livet ut. Man behöver inte jobba ända in i kaklet, på allt fler arbetsplatser finns lösningar som gör det möjligt att trappa ned från 60 eller 61 år för att orka jobba längre, säger Dan Adolphson.

En mindre grupp av pensionärerna är positiva till att arbeta igen. En av tio uppger att de är intresserade av att återgå till arbete men på deltid. Mellan 10 och 50 procent anses vara en lagom nivå och administration, ideellt arbete, skola/utbildning och socialt arbete de populäraste yrkeskategorierna.

– Få pensionärer vill tillbaka till sitt gamla heltidsjobb. Men en femtedel av pensionärerna mellan 65-69 år som skulle kunna tänka sig att jobba deltid med någonting annat än vad de har gjort tidigare. Här finns en outnyttjad resurs, säger Dan Adolphson.

Undersökningen genomfördes 13-30 oktober 2017 i Demoskops SeniorPanel (telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval). Totalt intervjuades 4 300 personer i allmänheten +55 år, varav 3 009 pensionärer och 1 291 förvärvsarbetande. Deltagarfrekvensen var 52 procent. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och kan laddas ned från AMFs medierum.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Sarfati, Kommunikation AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se  

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 590 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

De pensionärer som är nöjdast med tillvaron har kunnat välja själv när de går i pension. Men många tvingas också mer eller mindre i pension på grund förväntningar från omgivningen, sjukskrivning eller arbetslöshet. Från politiskt håll måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Bra hälsa, möjlighet till flexibla arbetstider och bättre ekonomisk ersättning kan höja pensionsåldern.
Dan Adolphson
Den egna hälsan kan sätta stopp för yrkeslivet. Men tidig pension bör inte vara förstahandsvalet eftersom det leder till lägre inkomst livet ut. Man behöver inte jobba ända in i kaklet, på allt fler arbetsplatser finns lösningar som gör det möjligt att trappa ned från 60 eller 61 år för att orka jobba längre.
Dan Adolphson
Få pensionärer vill tillbaka till sitt gamla heltidsjobb. Men en femtedel av pensionärerna mellan 65-69 år som skulle kunna tänka sig att jobba deltid med någonting annat än vad de har gjort tidigare. Här finns en outnyttjad resurs.
Dan Adolphson