Var fjärde pensionär kan tänka sig att återgå till jobb men få vill pausa pensionen

Var fjärde pensionär (26 procent) har funderat på att återgå till jobb i någon form efter att de lämnat arbetslivet. Knappt hälften (45 procent) svarar att anledningen är att dryga ut pensionen med extrapengar. En klar majoritet (70 procent) vill inte minska pensionsutbetalningen om de skulle börja jobba. Överlag var varannan pensionär annars nöjda med sin ekonomi ifjol och två tredjedelar av de tillfrågade förväntar sig hamna på samma nivå i år. Däremot tror 50 procent av pensionärerna att Sveriges ekonomi försämras 2019. Det visar svaren från över 30 000 av AMFs pensionärer.

Pensionsåldern kommer att öka och vi förväntas jobba längre upp i åren. Enligt AMFs undersökning kan många tänka sig att gå tillbaka till arbete, dock efterfrågas en ökad flexibilitet. Att kunna jobba då och då är det som främst efterfrågas men det finns även dem som önskar jobba ideellt. Drygt var tionde (12 procent) av de svarande kombinerar redan idag jobb och pension.

– Dagens pensionärer är överlag piggare och känner att de har mer att bidra med, det är positivt och borde uppmuntras. Samtidigt får man inte glömma bort att för många med tunga jobb kommer pensionen som en välsignelse och att jobba igen finns inte på kartan säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF.

På frågan varför man kunde tänka sig jobba mer svarande 45 procent för att dryga ut pensionen, 16 procent ansåg att arbetet ger ett socialt utbyte och 10 procent svarade att det är kul att arbeta. En tydlig majoritet (70 procent) vill dock inte pausa pensionsutbetalningarna vid återgång till jobb, enbart 13 procent är intresserade av minskade eller pausade utbetalningar och 17 procent vet inte. I dagsläget går det att pausa utbetalning av allmän pension. För tjänstepensionen är det inte möjligt.

– Idag är det är det bara en av tio som är intresserade av att minska eller pausa sin pensionsutbetalning om de extraknäcker. Men jag tror att det kommer se annorlunda ut i framtiden när allt fler i åldersgruppen 60 plus kombinerar arbete med pension och när det finns mer flexibla utbetalningsregler för tjänstepensionen säger Dan Adolphson Björck.

Hälften av pensionärerna (52 procent) upplever att deras ekonomi har varit bra eller ganska bra under 2018. Samtidigt svarar var femte (20 procent) ett ekonomin varit dålig eller ganska dålig. När AMF ställde samma fråga till pensionärerna 2015 ansåg enbart 15 procent att den varit dålig. En majoritet av de svarande (62 procent) tror dock inte på några större förändringar för sin ekonomi 2019 samtidigt som en fjärdedel (27 procent) tror på sämre tider för den egna plånboken, vilket ligger i linje med 2015. Sveriges ekonomi målas inte i ljusa färger, hälften av de svarande (50 procent) tror den bli sämre och 34 procent tror att den blir oförändrad. Bara 5 procent tror att Sveriges ekonomi blir bättre och 10 procent vet inte.

– Höstens osäkra politiska läge och en skakig börs påverkar bilden av Sveriges ekonomi som helhet. Däremot inte sagt att den egna ekonomin förändras nämnvärt. Sett över tid har dagens pensionärer ungefär samma förväntningar som för tre år sedan. Generellt höjs de delar av pensionen som indexeras mot inkomst- eller prisutveckling medan pensioner som påverkas av börsutvecklingen hade en trist avslutning på 2018. Skattesänkningen för pensionärer verkar inte uppfattas som ett plus i plånboken säger Dan Adolphson Björck.

Enkäten, som genomfördes i november-december 2018, skickades via mail till AMFs kunder som har pensionsutbetalning. Av de 105 585 personer som öppnade mailet valde cirka 32 573 att svara. Det ger en svarsfrekvens på 31 procent. De flesta var i åldersgruppen 65-69 år (56 procent), därefter 70-74 år (24 procent).

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Jämstorp, Kommunikation AMF: 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se  

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Dagens pensionärer är överlag piggare och känner att de har mer att bidra med, det är positivt och borde uppmuntras. Samtidigt får man inte glömma bort att för många med tunga jobb kommer pensionen som en välsignelse och att jobba igen finns inte på kartan.
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF
Idag är det är det bara en av tio som är intresserade av att minska eller pausa sin pensionsutbetalning om de extraknäcker. Men jag tror att det kommer se annorlunda ut i framtiden när allt fler i åldersgruppen 60 plus kombinerar arbete med pension och när det finns mer flexibla utbetalningsregler för tjänstepensionen.
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF
Hösten osäkra politiska läge och en skakig börs påverkar bilden av Sveriges ekonomi som helhet. Däremot inte sagt att den egna ekonomin förändras nämnvärt. Sett över tid har dagens pensionärer ungefär samma förväntningar som för tre år sedan. Generellt höjs de delar av pensionen som indexeras mot inkomst- eller prisutveckling medan pensioner som påverkas av börsutvecklingen hade en trist avslutning på 2018. Skattesänkningen för pensionärer verkar inte uppfattas som ett plus i plånboken.
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF