Månadsrapport december, 12-2017

Årets sista månad är alltid fullmatad och i år var inget undantag. December månad har bland mycket annat inneburit en hel del arbeten avseende koordinering och utförande av arbeten Folktandvårdens kommande lokaler. Arbetena löper på väl och vi ligger i fas med tidplan trots den regniga hösten. Vi förväntar oss en etappvis inflyttning av Folktandvården under första kvartalet 2018.

Avseende byggnationen i kvarter Luftseglaren II pågår här mark och spontarbeten från RA Byggs sida. Amhult 2 har i detta arbete rivit en av de gamla byggnaderna på granntomten för att bereda plats för etableringsyta. Ni ser i nedan bilder från rivningen och resterna av en äldre fastighet som nu är borta.

Vi har också avslutat projekteringsarbetet enligt plan för kvarter Radarflyget 206:2, systerkvarter till Radarflyget 206:1 (det kvarter där Willys butiken är belägen). Kvarteret omfattar ca 6 200 BTA och är planerat för handel och kontor.

Bygglov lämnades in till Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor för detta kvarter under vecka 50, 2017 och vi förväntar oss ett beslut om bygglov under våren 2018. Det färdigställda förfrågningsunderlaget för detta kvarter (Amhult Radarflyget 206:2) väntas också färdigställt strax före jul. Det är på detta förfrågningsunderlag som vi planerar att ta in anbud med pris på totalentreprenad.

Vi räknar med att under årets första månader kunna skicka ut anbudsförfrågan på denna produktion och har under hösten sammanträffat med ett antal entreprenörer för att sondera dessas kapacitet och tidshorisonter inför möjlig produktionsstart. Förfrågan kommer att gå ut till en handfull intressenter. Vi kommer att rapportera vidare under våren med hur arbetet med upphandling förlöper och hur vi ser på fastighetens ytor och möjligheter. Arbetet med denna fastighet har legat i linje med den policy vi har om två fastigheter under uppförande produktion och en under arbete inför produktion. Kvarter Signalflyget II (bostäder) färdigställs under sista kvartalet 2018 och då är det lämpligt att ha initierat nästa produktion. Vi har i detta fall valt att fokusera på handelsfastigheten (QR) Radarflyget II då vi nu vill färdigställa och besätta hyresrätterna i först kvarter Signalflyget II och därefter i kvarter Luftseglaren II.

När man stänger ett år är det som alltid trevligt att filosofera över vad som skett under de 12 månaderna man stretat på. Jag avslutar med två bilder från Signalflyget II som får exemplifiera detta. Den ena från maj 2017 och den andra från december 2017.

God Fortsättning önskar jag Er. På återhörande.

Maria Nord Loft
VD

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Om oss

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar