Marknadsmeddelande 185/18 – Sista dag för handel med BTA i Amnode AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, AMNO BTA, är den
10 augusti, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: AMNO BTA
ISIN-kod: SE0011310283
Orderboks-ID: 4CRQ
CFI: ESNUFR
FISN: AMNODE/SH
Sista handelsdag: 10 augusti, 2018

Stockholm den 7 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.