ANDERS HEDIN INVEST AB HAR, GENOM SITT DOTTERBOLAG CAR TO GO SWEDEN AB, FÖRVÄRVAT CARPLUS.COM

Göteborg, 2 juli 2020

Car to Go Sweden AB har per den 30 juni 2020 slutfört förvärvet av www.carplus.com från dess tidigare innehavare. Bolaget bedriver sedan tidigare Sveriges största sajt för privatleasing, www.carplus.se.

Carplus är idag verksamt i Sverige och har en betydande marknadsandel inom privatleasing på den svenska marknaden och har idag en stock på 11 000 fordon.

Car to Go Sweden AB utvecklar digitala tjänster och produkter inom fordonsbranschen. Bolagets produkter utvecklas och drivs under fyra varumärken (Carplus, Carplus Store, Carbuy och Unifleet).

Förvärvet sker som ett led i vår satsning på ökad digitalisering och Carplus framgångsrika produkter inom ramen för att erbjuda ”bilen som en tjänst”.

  • ”Carplus.com” är en viktig framtida tillgång för bolaget. Förvärvet ger oss en plattform för internationell expansion av Carplus i framtiden, säger Jakob Werner, Operativt ansvarig för Car to Go Sweden AB.

För ytterligare information:

Anders Hedin, CEO Anders Hedin Invest AB, anders.hedin@hedinbil.se

Jakob Werner, COO Car to Go Sweden AB, jakob.werner@carplus.se

Media: press@hedinbil.se

Car to Go Sweden AB ingår i Anders Hedin Invest-koncernen tillsammans med Hedin Bil-koncernen, Klintberg & Way-koncernen, Mabi Rent, Hedin IT och I.A. Hedin Fastighet-koncernen. Anders Hedin Invest är även delägare i Lasingoo Sverige AB, Consensus Asset Management AB samt majoritetsägare i Tuve Bygg AB. Anders Hedin Invest-koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 27 miljarder SEK och antalet anställda är ca 4 000. 

Om oss

Anders Hedin Invest AB is a privately-owned investment company investing in businesses mainly related to the vehicle industry. The objective of the business is to manage and develop its present subsidiaries and to invest in future business and opportunities that will support and leverage on current investments. The company's subsidiaries operate primarily within four areas; vehicles, car hire, properties and business related to spare parts and wheels. Some examples of subsidiaries Anders Hedin Invests owns: I.A. Hedin Bil AB (91%), Hedin Automotive Norway, Bavaria Sweden, Mabi Rent AB, Klintberg & Way AB and Car to Go Sweden AB. In addition to the vehicle operations, Anders Hedin Invest AB is a joint owner and owner of other subsidiaries and associated companies; Tuve Bygg AB, Consensus Asset Management AB and Ripam Invest AB. Anders Hedin Invest has its headquaters in Mölndal, Sweden.