Specialister inom affärsjuridik startar egen byrå

Specialister inom affärsjuridik startar egen byrå Den 1 januari 2003 inledde den nya advokatfirman Andrén Bratt Isacsson Advokatbyrå sin verksamhet. Firmans grundare har lång erfarenhet som affärsadvokater, såväl i Sverige som internationellt, och har varit delägare i några av landets största advokatbyråer. · Magnus Andrén, 49, kommer närmast från Linklaters, tidigare Lagerlöf & Leman, där han varit delägare sedan 1992 och under tio år förestått advokatfirmans kontor i New York. Förutom att Magnus Andrén är svensk advokat är han också amerikansk advokat och har sedan länge särskild inriktning på transaktionsjuridik och skiljeförfaranden. Han är en av få svenska advokater som återfinns som domare i International Chamber of Commerces (ICCs) internationella skiljedomstolar för affärstvister. · Jonas Bratt, 39, har tidigare varit delägare i Setterwalls Advokatbyrå samt därefter tjänstgjort som vice chefsjurist på Telia AB under drygt två år med ansvar för M&A och Corporate Finance-juridik. Jonas Bratt har sedan länge varit specialiserad på telekomrelaterad juridik och varit verksam - förutom i Sverige - såväl i New York som i Moskva. · Lars Isacsson, 41, kommer närmast från KPMG där han varit delägare och ansvarat för uppbyggnaden av KPMGs affärsjuridiska verksamhet i Sverige. Tidigare var han under många år delägare i Advokatfirman Lindahl, nyligen rankad som landets främsta advokatbyrå av Veckans Affärer. Lars Isacsson har omnämnts i flera internationella undersökningar som en av landets främsta bank- och finansadvokater. - Vi är övertygade om att det finns ett behov av en ny, mindre affärsjuridisk byrå i Sverige, säger Lars Isacsson. En byrå som, trots sin mindre storlek, ändå inom sina verksamhetsområden har samma kompetens som de största byråerna kan erbjuda och därmed kan vara ett intressant alternativ. Naturligtvis har en mindre byrå inte samma bredd, men i gengäld kan vi ha vi en betydligt närmare relation till klienterna på delägarnivå och mindre problem med intressekonflikter. Vi som bildat byrån har en mycket gedigen erfarenhet av affärsjuridiskt arbete på toppnivå, såväl inom landet som utomlands. För de områden där byrån saknar egen kompetens har vi ett väl utvecklat nätverk av specialister som vi bildar team med när så behövs - såväl i Sverige som utomlands. Mer information kan erhållas från advokat Lars Isacsson på tel 08-545 322 25 eller via mail lars.isacsson@abi.se. Advokatbyråns hemsida återfinns på www.abi.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030205BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030205BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar