ÅF förvärvar konsultföretag i Borås

ÅF förvärvar konsultföretag i Borås ÅF förvärvar Eltekniska Projekteringsbyrån(EP-Byrån) i Borås och lägger samman verksamheten med övrig elteknisk verksamhet i koncernen. Företaget har 8 medarbetare och huvudsaklig inriktning inom projektering, kontroll och besiktning inom Bygg och Fastighet. Installation skall också vidareutvecklas med avseende på kraft, belysning och teleteknik, områden där EP-byrån redan idag besitter specialinriktningar. Företaget innehar dessutom en EN-auktorisation och har ca 800 revisionspliktiga industrier och anläggningar i sitt register. Företaget har god lönsamhet. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Informationsavdelningen För mer information: För information: Dotterbolagschef Christer Karlsson 070-662 85 42 Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 070-557 11 65 AB Ångpanneföreningen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00540/bit0002.pdf

Dokument & länkar