ÅF och CTS skapar skogsindustrikonsult i världsklass

ÅF och CTS skapar skogsindustrikonsult i världsklass ÅF och CTS Engineering(CTS) har träffat ett samarbetsavtal omfattande gemensam marknadsföring och uppdragssamarbete i skogsindustriella projekt över hela världen. ÅF-IPK, helägt dotterbolag till ÅF, kommer att förvärva upp till 33 procent av aktierna i CTS. Överenskommelsen innebär också att CTS får en option att förvärva upp till 9,9 procent av aktierna i ÅF-IPK. Mats Junghem, VD för ÅF-IPK och Timo Juvonen, VD för CTS framhåller i ett gemensamt uttalande: " Samarbetet mellan ÅF och CTS innebär att en skogsindustrikonsult i världsklass skapas. Vi är övertygade om att samarbetet medför fördelar för våra kunder, ägare och medarbetare. Arbetet att integrera organisationerna och processerna har redan inletts och intensifieras nu för att snabbt uppnå alla fördelar i form av bredare kompetens, större marknadsandelar och ökade resurser." CTS grundades 1973 och är ett av de ledande konsultföretagen inom massa- och pappersindustrin. Företaget har 230 medarbetare i Finland. ÅF är Sveriges ledande industrikonsultföretag med över 2200 medarbetare. Omsättningen år 2000 var cirka 1900 MSEK för koncernen ÅF och CTS tillsammans. Omsättningen för uppdrag inom massa- och pappersindustrin motsvarande ungefär en tredjedel av totalomsättningen. ÅF och CTS erbjuder tillsammans en europeisk konsultorganisation med lokal förankring, projektkapacitet och specialistkunnande för uppdrag från detaljstudier till stora genomförande projekt. Företagen i samarbetet omfattar CTS i Finland respektive ÅF i Sverige, Storbritannien(ÅF-QPS), Frankrike(Chleq Froté), Spanien(INCEPAL) och Tyskland(Maier Papiertechnologie). Bolagen har en stark ställning inom industrin på respektive hemmamarknad och är kända för innovativa lösningar och flexibla kundnära arbetsformer. Några exempel på aktuella och banbrytande uppdrag är: · Världens största LWC maskin för Metso / Haindl Papier i Augsburg, Tyskland · Den nya off-line bestrykaren för MoDo Paper i Husum, Sweden. · Den nya flutingmaskinen baserad på 100% returpapper för Propapier i Burg, Tyskland · Den nya off-line bestrykaren i Condat, Frankrike · Världens snabbaste pappersmaskin för fluting baserad på 100 % returpapper för SAICA, Zaragoza, Spanien · Världens största pappersmaskin för Papierfabrik Palm i Wörth, Tyskland · Presskonferenser kommer att hållas samtidigt tisdag den 13 februari på morgonen kl 8:00(lokal tid) i Stockholm(Operaterassen) och 9:00(lokal tid) i Helsingfors (Hotell Palace). Frågor om presskonferenserna besvaras av ÅF på telefon 08-657 11 21. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN(publ) Informationsavdelningen För mer information Gunnar Grönkvist, Koncernchef, ÅF Tel 08- 657 11 15 Mats Junghem, dotterbolagschef ÅF-IPK Tel 08-657 12 11 Kaj Sandart, informationschef Tel 08-657 11 85 AB Ångpanneföreningen Timo Juvonen, VD CTS Engineering + 358 5 813 300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00710/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00710/bit0002.pdf

Dokument & länkar