ÅF träffar samarbetsavtal med Tekniska Verken i Linköping

ÅF träffar samarbetsavtal med Tekniska Verken i Linköping ÅFs dotterbolag ÅF-Processdesign har tecknat avtal med Tekniska Verken i Linköping för gemensam marknadsföring av de båda företagens kunnande inom energisektorn. Tekniska Verken har sedan länge energiproduktion vid anläggningar som avfallsförbränning, kombikraftverk och vattenkraftverk, men också biogasproduktion, vindkraft och fjärrkyla. Samarbetet gör det möjligt för de båda bolagen att gemensamt erbjuda sin unika kompetens på, i första hand, den svenska marknaden. En gemensam styrgrupp har redan börjat arbetat för att identifiera de områden som i framtiden ska bli gemensamma projekt. Ett samarbete planeras också med Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik och professor Björn Karlsson. - Den prisundersökning som visat att våra kunder i Linköping har en av de tre lägsta kostnaderna bland Sveriges kommuner är ett bevis för vår kompetens inom bland annat fjärrvärme och avfallsförbränning. Nu får vi tack vare samarbetet med ÅF helt nya möjligheter att dela med oss av det kunnandet, säger Stig Holm VD för Tekniska Verken. - Förändringarna på energimarknaden sker idag blixtsnabbt, därför är det viktigt att hitta samarbetspartners som kompletterar vårt gedigna kunnande. Våra kunder runt om i Sverige och även utomlands kan nu få ytterligare valmöjligheter och nya lösningar, säger Leif Bosson vice vd för ÅF-Processdesign. ÅF-Processdesign har 180 medarbetare i södra Sverige inom process, energi och miljö. Företaget har en omfattande internationell erfarenhet. Börsnoterade ÅF har totalt 2300 medarbetare i Sverige och ytterligare 10 länder. Tekniska Verken i Linköping ägs av Linköpings kommun. Koncernen består av ett moderbolag samt sju dotterbolag. Koncernen är verksam inom en rad områden som på olika sätt rör samhällets tekniska service: el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, avfallsbehandling, gatubelysning, entreprenader, bredband och IT. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (PUBL) Informationsavdelningen För mer information: Leif Bosson, vice dotterbolagschef ÅF, tel 0705-25 32 05 Sven-Erik Kreij, Tekniska Verken i Linköping , tel 013-208128 Kaj Sandart, informationschef ÅF tel 08-657 11 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar