ÅF vidareutvecklar den "konstgjorda hundnosen"

ÅF vidareutvecklar den "konstgjorda hundnosen" ÅF har tecknat avtal med Biosensor Applications om att färdigutveckla den "konstgjorda hundnosen" för minletning. Det initiala avtalet är värt drygt 2 miljoner kronor. Under våren har ÅF-Industriteknik genomfört en förstudie på ett mindetekteringssystem, baserad på den biosensorteknik som Biosensor Applications utvecklat. Räddningsverket har beställt en prototyp och Biosensor Applications har givit ÅF-Industriteknik i uppdrag att färdigutveckla produkten. Den ska bl.a. testas på ett provfält i Kosovo. Utvecklingsarbetet genomförs i högt tempo av ett team bestående av 5-7 utvecklingskonsulter från ÅF. Uppdraget omfattar design, konstruktion, elektronik, styr och regler samt signalbehandling. Leverans sker i mitten av augusti 2000. Biosensor Applications samarbete med ÅF-Industriteknik innefattar även vidareutveckling av systemet för andra användningsområden. Utvecklingsarbetet är ett långsiktigt samarbete mellan Biosensor Applications och ÅF-Industriteknik. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Informationsavdelningen Bildmaterial för fri publicering finns att hämta på: http://www.af.se/pressrummet/pressbilder/ För mer information: Anders Persson, Informationschef ÅF-Industriteknik AB, tel. 08-657 15 68, 070-669 61 52, (anders.persson@ind.af.se) Carl Lundberg, VD Biosensor Applications Sweden AB, tel. 019-261100, 0708-363 183, (lundberg@bioapp.se) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar