Samarbete PX Control och SilberPlan för effektivare tjänsteföretag

® Samarbete PX Control och SilberPlan för effektivare tjänsteföretag ÅF och Silber Software har tecknat ett avtal om partnersamarbete kring ® sina system PX Control och SilberPlan . Samarbetet syftar till att ge kunder i den "nya ekonomin" utökade möjligheter att uppnå synergieffekter av att använda både ekonomisystem, tidregistrering, fakturering och projektplanering i en integrerad lösning. Båda företagen riktar in sina lösningar mot tjänsteproducerande företag som arbetar i uppdragsform, varav många finns i den s.k. nya ekonomin. För att skapa lönsamhet för tjänsteföretag i den nya ekonomin är det viktigt att kunna planera sina projekt och att snabbt kunna få en uppföljning på ® hur arbetet i projekten framskrider. PX Control möjliggör en snabb fakturering, resultatuppföljning och kan effektivt presentera nyckeltal som debiteringsgrad och medeltimpris, samtidigt som SilberPlan ger möjlighet till projekt- och resursplanering för att optimera projekten och göra dem mer lönsamma. ® PX Control och SilberPlan blir tillsammans ett mycket värdefullt verktyg för projektledare och ledningspersoner. Samarbetet kommer att presenteras på "e-Business Software 2000" på Sollentunamässan 3 - 4 maj. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Informationsavdelningen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar