Anoto Group: Christer Fåhraeus blir ny styrelseordförande och Örjan Johansson ny VD

Anoto Group: Christer Fåhraeus blir ny styrelseordförande och Örjan Johansson ny VD Christer Fåhraeus och Örjan Johansson byter befattningar inom Anoto Group. Christer Fåhraeus blir styrelseordförande och Örjan Johansson tar över uppgiften som VD för koncernen. Styrelsemedlemmen Lars Berg har utsetts till vice styrelseordförande. Anoto har passerat ett antal viktiga faser såsom teknisk grundutveckling, produktportföljuppbyggnad, uppbyggnad av avtalsmodeller, etablerat samarbete med ett antal globala licenstagare och har ökande intäkter. I nästa steg är huvuduppgiften att exekvera från den befintliga plattformen med fokus på operationell skicklighet och erfarenhet samt att ytterligare utvidga antalet globala licenstagare. Örjan Johansson har en bakgrund med bland annat 15 års erfarenhet från systemutveckling och systemförsäljning kombinerat med ett stort nätverk, detta medför mycket goda kvalifikationer för VD-posten. Christer Fåhraeus, som till stor del hanterat ägarfrågor, investerarkontakter, partnerdiskussioner och avtalsfrågor, får genom rockaden få ännu större utrymme att fokusera på dessa frågor. "Rockaden är logisk eftersom Örjan Johansson hela tiden har haft en operationell profil med uppgifter som till stor del varit utbytbara mot mina. Vi får en tydligare och effektivare organisationsform när Anoto går in i nästa fas. Örjan Johanssons erfarenhet betyder att Anoto snabbare kan etablera säljprocesser inom affärsområdet System och att Anoto kommer få ännu större utväxling på sina produkter," säger Christer Fåhraeus, styrelseordförande, Anoto Group AB. "Christer Fåhraeus kommer nu att fokusera på styrelsearbetet men kommer dessutom ha ett antal löpande uppdrag, exempelvis avtals- och ägarfrågor, som är viktiga för bolaget på lång sikt," säger Örjan Johansson, VD, Anoto Group AB. I samband med organisationsförändringarna kommer Lars Berg att ersätta Nils Ljung som vice styrelseordförande och kommer med sin breda styrelseerfarenhet stärka styrelsearbetet ytterligare. Christer Fåhraeus har varit VD i Anoto sedan bolaget grundades 1999 och övertog VD-rollen även i det börsnoterade moderbolaget när Anoto blev helägt dotterbolag och därmed det viktigaste innehavet i koncernen. Örjan Johansson har varit arbetande styrelseordförande i dotterbolaget Anoto sedan 2000 och utsågs till styrelseordförande i det börsnoterade moderbolaget 2002. Christer Fåhraeus och Örjan Johansson har under åren delvis haft gemensamma arbetsuppgifter som till exempel partnerdiskussioner, förhandlingar, kontakt med marknaden samt strategifrågor. För mer information kontakta Christer Fåhraeus Örjan Johansson Charlotte Laveson Styrelseordförande VD Informationschef Anoto Group AB Anoto Group AB Anoto Group AB +46 733 45 12 05 +46 733 45 12 08 +46 733 47 86 20 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00360/wkr0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar