Anoto Groups dotterbolag C Technologies AB får nya order på ASIC kretsar

Report this content

Anoto Groups dotterbolag C Technologies AB får nya order på ASIC kretsar C Technologies AB har erhållit nya order på ytterligare 740.000 ASIC kretsar (C Technologies egenutvecklade System-on-a-chip Argus) till ett värde på drygt 41 MSEK. Av dessa kommer cirka 140.000 kretsar att levereras i december i år. Detta motsvarar ett ordervärde på drygt 8 MSEK. Det sammanlagda värdet på de kretsar som levereras i år uppgår till cirka 79 MSEK. Ordervärdet för de 600.000 kretsar som levereras i januari 2003 uppgår till drygt 33 MSEK. Bolaget har därmed under 2002 erhållit order på totalt ca 2 miljoner ASIC kretsar till ett sammanlagt värde av drygt 112 MSEK. "De senaste orderna på 740.000 kretsar indikerar ett stort intresse för vår teknologi. Vi säljer våra ASIC kretsar med god marginal och dessutom genereras royaltyintäkter i ett senare skede", säger Christer Johansson, VD för C Technologies AB. För mer information kontakta Christer Johansson Charlotte Laveson VD Informationschef C Technologies Anoto AB +46 733 45 10 08 +46-733 47 86 20 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag, där C Technologies ingår som dotterbolag, med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar