Anoto Groups dotterbolag C Technologies får ny VD

Anoto Groups dotterbolag C Technologies får ny VD Christer Johansson tillträder som tillförordnad VD för C Technologies den 1 augusti i år. Sedan tidigare är Christer Johansson ordinarie styrelsemedlem i moderbolaget Anoto Group AB. Mats Lindoff lämnar befattningen som VD i C Technologies AB för att ägna sig åt annan verksamhet. Christer Johansson är sedan flera år operativt engagerad i C Technologies och som styrelseordförande i Anoto Nippon K.K. och styrelsemedlem i Anoto Communications Ltd har Christer Johansson varit djupt involverad i Anotos expansion och partnerstrategi i Japan och Asien. "Med mina erfarenheter inom konsumentmarknadsföring och försäljning hoppas jag kunna bidra till att fortsätta etableringen av den nya partnerstrategin, fokuseringen på försäljningen av C-Pen och vidareutvecklingen av kamerateknologin", säger Christer Johansson. "Christer kan med sina mångåriga och internationella erfarenheter inom försäljning, marknadsförsäljning och återförsäljning tillföra verksamheten avgörande kunskaper samt ett världsomspännande och väletablerat kontaktnät", säger Christer Fåhraeus, VD och koncernchef för Anoto Group AB. Christer Johansson har stora erfarenheter inom konsumentelektronik och har mångårig bakgrund från en svensk återförsäljarkedja. Han har också varit VD för Audio Video och Thomson Multimedia i Skandinavien och Nederländerna. Christer Johansson är sedan i höstas styrelseordförande i Elektronikförbundet, ett branschförbund för fackhandeln inom radio/TV, foto, vitvaror, data, telefoni och belysning. Christer Johansson kommer att kvarstå som styrelseledamot i Anoto Group och kommer att arvoderas särskilt för uppdraget som VD i C Technologies utöver styrelsearvodet i moderbolaget. För ytterligare information, v.v. kontakta: Örjan Christer Johansson Johansson Styrelseordf Styrelsemedl örande em Anoto Group Anoto Group AB AB +46 733 45 + 46 705 25 12 08 75 00 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar