Anoto Groups emissionsprospekt offentliggörs idag

Anoto Groups emissionsprospekt offentliggörs idag Idag offentliggörs Anoto Groups prospekt avseende den förestående nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna i Anoto Group AB. Prospektet distribueras till direktregistrerade befintliga aktieägare och finns tillgängligt på Anoto Groups hemsida, Handelsbankens hemsida, på Anoto Groups kontor i Stockholm och Lund samt på Handelsbankens kontor. Nyemissionen tillför, vid fullteckning, Anoto Group ca 207 MSEK före avdrag för emissionskostnader. För varje tretal befintliga aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 8 SEK. Teckningstid är 4 - 24 oktober 2002. Första dag för handel exklusive teckningsrätt var den 26 september. "Arbetet med nyemissionen går helt enligt plan. Vi känner oss mycket komfortabla med att större aktieägare och nya investerare ställt sig bakom oss och förklarat att de avser att teckna minst 60 procent av emissionen," säger Christer Fåhraeus, koncernchef, Anoto Group AB. För prospektinformation: Anoto Groups hemsida: www.anotogroup.com Handelsbankens hemsida: www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden För mer information kontakta: Christer Fåhraeus Charlotte Laveson Koncernchef Informationschef Anoto AB Anoto AB +46 733 45 12 05 +46 733 47 86 20 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar