Anoto Groups informationsgivning är korrekt

Report this content

Anoto Groups informationsgivning är korrekt Med anledning av en artikel i dagens Finans Vision vill Anoto Group dementera att Stockholmsbörsen utreder frågetecken kring informationsgivningen i samband med ett pressmeddelande* den 23 oktober. Meddelandet informerade om att Christer Fåhraeus, av privatekonomiska skäl, sålt teckningsrätter i samband med den då pågående nyemissionen i Anoto Group. Anoto Group har skött informationsspridningen korrekt och enligt gängse praxis. Information om en påstådd utredning av Stockholmsbörsen som publiceras i dagens Finans Vision är således felaktig. Ovanstående information kan bekräftas av Stockholmsbörsen. *Pressmeddelandet skickades den 23 oktober och informerade om att Christer Fåhraeus, av privatekonomiska skäl, hade sålt 6 942 870 teckningsrätter i samband med den pågående nyemissionen i Anoto Group, vilka gav rätt att teckna 2 314 290 aktier eller drygt 8,9 procent av emissionen. Placeringen genomfördes under den senare delen av anmälningsperioden och inriktades på att bredda det institutionella ägandet i bolaget. Övriga styrelsemedlemmar i bolaget tecknade aktier motsvarande minst sin andel av emissionen. För information kontakta: Örjan Johansson Charlotte Laveson Styrelseordförande Informationschef Anoto AB Anoto AB +46-733 45 12 08 +46-733 47 86 20 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar