Anoto Groups nyemission fulltecknas

Report this content

Anoto Groups nyemission fulltecknas Anoto Group AB (publ) har under september och oktober genomfört en nyemission om drygt 207 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna. Intresset för nyemissionen har varit stort och emissionen fulltecknas. "Mot bakgrund av höstens övervägande instabila aktiemarknadsklimat känns det mycket bra att emissionen fulltecknas och att ett tillfredställande kapital nu finns säkerställt," säger Christer Fåhraeus, VD i Anoto Group. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare fulltecknas, inklusive cirka 3,6 procent teckning utan företrädesrätt, och tillför bolaget 207,1 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 25 892 300 aktier. Varje aktieägare har kunnat teckna 1 ny aktie per 3 befintliga aktier till teckningskursen 8 SEK. Efter det att nyemissionen registrerats kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 103 569 201. För ytterligare information hänvisas till bolagets delårsrapport för januari - september 2002, som offentliggörs den 30 oktober 2002. Handelsbanken Securities har varit finansiell rådgivare till emissionen. För information, kontakta gärna: Christer Fåhraeus Charlotte Laveson VD Informationschef Anoto AB Anoto AB +46 733 45 12 05 +46 733 478 620 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00820/wkr0002.pdf

Dokument & länkar