Anoto ingår avtal med stor systemleverantör

Anoto ingår avtal med stor systemleverantör Anoto och en ledande systemleverantör har slutit ett licensavtal för att utveckla nya typer av tjänster baserade på Anoto funktionalitet. "Vi har uttalat att ett av målen för första kvartalet var att etablera kommersiellt samarbete, av samma dignitet som Hitachi, med en ledande systemleverantör. Detta är nu uppfyllt. Företaget är världsledande inom ett flertal industri- och IT-segment. Deras globala närvaro gör att samarbetet är mycket värdefullt för Anoto. På begäran av vår partner är namnet av sekretess- och konkurrensskäl konfidentiellt tillsvidare," säger Christer Fåhraeus, VD för Anoto. Det nya systemet kommer att baseras på infrastrukturen EPLS * i kombination med, en av samarbetspartnern, egenutvecklad mjuk- och hårdvara. Intäktsströmmar för Anoto kommer att bestå av royaltyintäkter baserade på transaktioner, licensintäkter för EPLS försäljning, royaltyintäkter för pennor samt NRE (Non Refundable Engineering). Det totala värdet av detta avtal är ännu för tidigt att kommunicera. Anoto funktionaliteten förenar användandet av papper och penna med alla möjligheter som digital kommunikation erbjuder. Med Anoto funktionalitet kan man skicka allt man skriver eller ritar direkt från pappret till en PC eller via en mobiltelefon till vilken PC, mobiltelefon eller databank som helst i världen. Anoto är först med att etablera ett högteknologiskt koncept, som utgår från och är anpassat till, hur människor faktiskt arbetar med papper och penna. Det innebär att man varken behöver förändra sitt naturliga beteende eller lära sig ett nytt sätt att arbeta. Allt som skrivs på papper med Anoto mönster med en digital penna med Anoto funktionalitet kan sparas eller skickas digitalt, vilket erbjuder enorma möjligheter för ökad effektivitet och användning inom t.ex. personlig kommunikation, blanketthantering och daglig pappersbaserad information. *EPLS= Enterprise Paper Look-Up Service är en vidareutveckling av Paper Look-Up Service. EPLS är en infrastruktur för internt företagsbruk. Den nya produkten gör det möjligt för företag att skapa kundspecifika formulärlösningar med Anoto funktionalitet innanför företagets brandväggar. För ytterligare information: Christer Fåhraues Charlotte Laveson VD Informationschef Anoto AB Anoto AB +46 733 45 12 05 +46 733 478 620 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar