Anoto ingår nytt licensavtal för tillverkning av digitala pennor med Anoto funktionalitet

Anoto ingår nytt licensavtal för tillverkning av digitala pennor med Anoto funktionalitet Anoto har tecknat licensavtal med en ledande aktör inom telekomindustrin för tillverkning av digitala pennor med Anoto funktionalitet. Anoto har erhållit ett royaltyförskott om 2,5 MSEK (250.000 EUR) för de första 20.000 pennorna. Avtalet innebär också ett konsultarvode för utvecklingsarbete och NRE (Non Refundable Engineering) på mellan 1,5 och 3,5 MSEK. "Inför 2002 var vår uttalade målsättning att under året kommersiellt knyta till oss ytterligare en eller flera ledande pennpartners. Vi har sedan tidigare avtal med Sony Ericsson och Logitech. Vår nya samarbetspartner, som är en ledande aktör inom telekom men vars namn vi tills vidare inte kan avslöja med hänsyn till industriell sekretess, är av minst samma dignitet," säger Christer Fåhraeus, koncernchef för Anoto Group. "Det är för tidigt att avgöra storleken på Anotos framtida royaltyinkomster från avtalet, men jag räknar med att de kommer att utgöra en av våra större telekomintäkter under 2003," avslutar Christer Fåhraeus. För mer information, kontakta gärna: Christer Fåhraeus Charlotte Laveson VD Informationschef Anoto AB Anoto AB +46 733 45 12 05 +46 733 478 620 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar