Anoto och Destiny Wireless lanserar tjänster med Anoto funktionalitet i Storbritannien, Australien och Sydafrika

Anoto och Destiny Wireless lanserar tjänster med Anoto funktionalitet i Storbritannien, Australien och Sydafrika Destiny Wireless pls, som tillhandahåller trådlösa kommunikationslösningar, har utsetts till tjänsteleverantör och huvuddistributör av företagslösningar med Anoto funktionalitet på de brittiska, sydafrikanska och australiensiska marknaderna. Parallellt kommer Destiny Wireless även att förse andra partners i de aktuella områdena med utvecklingsverktyg och Anoto produkter. För tjänster med Anoto funktionalitet, produkter och konsultarvoden erhåller Anoto betalning till ett sammanlagt värde av minimum 6,5 MSEK (EUR 725k) under det första året. I utbyte mot att Destiny Wireless får rättigheterna på berörda marknader under de första tre åren får Anoto dessutom en 5 %-ig ägarandel i bolaget. "Vi är övertygade om att Destiny Wireless kommer att bli en utmärkt partner som kommer att använda våra egna och våra partners produkter och lösningar i applikationer som blir tids- och kostnadsbesparande för pappersprocesser, främst inom enterprise segmentet. Detta är ett bra exempel på ett samarbete där företag med stark lokal förankring kan driva Anoto funktionalitet och på det här viset kommer Anoto att arbeta i fortsättningen," säger Örjan Johansson, VD, Anoto Group AB. "Våra kunder anser att användningen av den digitala penn- och pappersteknologin kan leda till omfattande förbättring av servicenivåer och affärsresultat. Den kräver endast små förändringar i ett företags existerande processer och behovet av arbetskrävande och tidsödande manuell datainmatning undanröjs," säger Edward Belgeonne, VD, Destiny Wireless plc. "Med så tydliga fördelar bedömer vi att det finns en enorm marknadspotential. Allt fler organisationer kommer att införliva användandet av digitala pennor och papper för att effektivisera affärsprocesser". För mer information Örjan Johansson Edward Belgeonne VD VD Anoto Group AB Destiny Wireless plc T : +46 733 45 12 08 T: + 44 (0) 1483 688450 E: E: charlotte.laveson@anoto.com edward.belgeonne@destinywireless.co.uk Destiny Wireless För mer information: www.destinywireless.co.uk. Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 180 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Logitech International S/A och Capital Group. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00420/wkr0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar