Anoto och MilCom lanserar pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Danmark

Report this content

Anoto och MilCom lanserar pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Danmark MilCom, en av de största distributörerna av mobiltelefoner och tillbehör i Danmark och Anoto samarbetar för att lansera digitala penn- och pappersbaserade tjänster på den danska marknaden. Bastjänster som att skicka email från ett digitalt papper och spara handskrivna anteckningar digitalt, men även nya skräddarsydda tjänster som digitalt papper med fördefinierade email-adresser lanseras under andra halvåret av 2002. MilCom kommer också att sälja och distribuera Anotos Application Development Kit (ADK), samt utveckla skräddarsydda formulärlösningar för företag. "Vi ser en enorm potential i Anoto funktionaliteten, i synnerhet skräddarsydda formulärlösningar för företag. Vi är övertygade om att fördefinierade blankettlösningar som effektiviserar affärsprocesserna i verksamheten kommer att attrahera företag. Förutom att erbjuda funktionaliteten kommer vi även att utveckla och sälja kundspecifika lösningar till företag verksamma inom olika industrisegment," säger Svend J. Christensen, VD på MilCom AS. Tillsammans med MilCom erbjuder Anoto en sk "hosting-lösning" vilket innebär att en distributör som MilCom kan erbjuda tjänster med Anoto funktionalitet samtidigt som Anoto ansvarar för drift av infrastrukturen. "Det nya tjänstepaketet breddar vårt erbjudande och nu är det även möjligt för distributörer och tjänsteleverantörer att lansera Anoto funktionalitet. Därmed kan tjänster med Anoto funktionalitet erbjudas till mobiltelefonanvändare via alla mobiloperatörer i ett land. MilCom är den distributör som kommer att erbjuda tjänsterna i Danmark medan Anoto ansvarar för driften av infrastrukturen. MilCom diskuterar nu med flera mobiloperatörer i Danmark om distributionskanaler och tjänsteutveckling," säger Christer Fåhraeus, VD på Anoto Group AB. Sony Ericsson, Esselte och 3M är de partners som ingår i alliansen med MilCom som kommer att sälja digitala pennor och papper med Anoto funktionalitet i Danmark. Intäktsmodellen som används i samarbetet med MilCom baseras på en del av intäkten från tjänsterna där Anoto tillhandahåller infrastrukturen tillsammans med några standardtjänster. För mer information kontakta: Christer Fåhraeus Svend J Christensen Charlotte Laveson Koncernchef VD Informationschef Anoto AB MilCom AS Anoto AB +46-733 45 12 05 +45 44 99 81 00 +46-733 47 86 20 MilCom AS MilCom AS är ett helägt danskt företag som grundades 1991. MilCom verkar inom ett flertal områden bl a inom distribution och logistik av mobiltelefoner, telefoner, telefontillbehör och IT relaterade produkter, utveckling och driftslösningar integrerat med webbsidor inklusive e- business lösningar, samt utveckling av standard- och skräddarsydda SMS lösningar för business-to-business marknaden. MilCom erbjuder också tjänster som paketering av produkter, telefonsupport etc. MilCom gruppen inkluderar MilCom Communication, MilCom Trading och MilCom M-Commerce. Företaget har ett femtio medarbetare och kontor i Farum, norr om Köpenhamn, Danmark. För mer information besök: www.milcom.dk. ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar