Anoto och Sysnet lanserar pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Storbritannien

Report this content

Anoto och Sysnet lanserar pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Storbritannien Anoto och Sysnet, ett brittiskt teknologiföretag, samarbetar för att lansera digitala penn- och pappersbaserade tjänster för mobil till konsument- och företagsmarknaderna i Storbritannien. Bastjänster som att skicka grafiskt email från ett digitalt papper och spara handskrivna anteckningar digitalt, men även nya skräddarsydda tjänster som till exempel digitalt papper med fördefinierade email-adresser lanseras i slutet av 2002. Anoto erhåller initiala intäkter på 500.000 SEK för uppstart av projektet. Anotos sk "hosting-lösning" innebär att en mobiloperatörsoberoende distributör som Sysnet kan erbjuda mobila konsument- och företagstjänster med Anoto funktionalitet samtidigt som Anoto ansvarar för drift av infrastrukturen. Anoto har tidigare under hösten tillkännagivit samarbeten om sk "hosting-lösningar" med MilCom, som lanserar i Danmark under oktober månad och Chiahui, som lanserar Anoto funktionalitet i Taiwan innan årets slut. "Den nya "hosting-lösningen" breddar vårt erbjudande och möjliggör nu även för distributörer och tjänsteleverantörer att lansera Anoto funktionalitet till mobiltelefonanvändare via mobiloperatörer i ett specifikt land. Sysnet, som är det företag som kommer erbjuda konsumenttjänster för mobil tillsammans med företagsspecifika lösningar i Storbritannien diskuterar nu med flera mobiloperatörer om distributionskanaler och tjänsteutveckling," säger Christer Fåhraeus, VD på Anoto Group AB. Intäktsmodellen som används i samarbetet med Sysnet baseras på delade intäkter för tjänsterna där Anoto tillhandahåller infrastrukturen tillsammans med vissa standardtjänster. Skräddarsydda formulärlösningar för företag som utvecklas av Sysnet kommer att anpassas både för Sony Ericssons digitala penna, Chatpen och Logitechs digitala penna, Logitech IO. Dessutom kommer Sysnet att sälja och distribuera Anotos Application Development Kit (ADK) och Demo Kit på den engelska marknaden. "Vi har samarbetat med Anoto under en längre tid och vi ser en enorm potential i Anoto funktionaliteten. Digitala pappersbaserade tjänster kommer att öka kundens möjligheter att ytterligare effektivisera sina affärsprocesser. Förutom att erbjuda funktionaliteten till konsumentmarknaden kommer vi även att utveckla och sälja kundspecifika lösningar till företag verksamma inom olika industrisegment," säger Dr. Peter Burtwistle, VD på Sysnet. För mer information, kontakta Christer Fåhraeus Peter Burtwistle Charlotte Laveson VD VD Informationschef Anoto AB Sysnet Anoto AB +46-733 45 12 05 +44 141 333 1020 +46-733 47 86 20 SYSNET Sysnet grundades i Glasgow under slutet av 1980-talet som ett IT- konsultföretag. Idag är Sysnet främst ett teknologibolag som levererar affärslösningar till IBM, Lotus och Xerox etc. Sysnet tillhandahåller prisbelönta dokumentbaserade lösningar. För mer information: www.sysnet.co.uk ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar