Anoto partners lanserar och demonstrerar produkter och tjänster med Anoto funktionalitet på CeBIT-mässan

Anoto partners lanserar och demonstrerar produkter och tjänster med Anoto funktionalitet på CeBIT-mässan Anoto funktionalitet förenar papper och penna med den digitala världen och digitala tjänster kan nu utföras direkt från papper. Verktyg för att utveckla digitala tjänster på papper finns tillgängliga för Anoto partners sedan början av 2002 och flera tjänster finns på marknaden idag. Exempel på digitala tjänster med Anoto funktionalitet visas av flera företag på CeBIT. Digitala pennor med Anoto funktionalitet kommer framöver att fungera med både mobiltelefoner och PC. Ett exempel är Nokia Digital Pen med Anoto funktionalitet, som annonseras av Nokia idag. "Flera Anoto partners visar produkter och tjänster med Anoto funktionalitet på CeBIT, tjänster som nu är tillgängliga på marknaden. Nya digitala pennor innebär ytterligare ökad produktion av digitala pennor och till exempel en ökad användning av MMS. Fler pennor är i sin tur incitament för operatörer och tjänsteproducenter att skapa ännu fler tjänster med Anoto funktionalitet," säger Christer Fåhraeus, CEO Anoto AB. Några av de Anoto partners som ställer ut på årets CeBIT är Nokia, som visar en digital penna med Anoto funktionalitet, Nokia Digital Pen och Logitech, som demonstrerar sin Logitech® io(TM) Personal Digital Pen och exempel på framtida användningsområden. Sony Ericsson visar sin Chatpen, den först lanserade pennan med Anoto funktionalitet. ReadSoft, som är globalt ledande inom automatisk datafångst demonstrerar sin produkt, som stödjer direkt input från digitala pennor med Anoto funktionalitet. Intentia demonstrerar hur Anoto funktionalitet lätt kan integreras i deras ERP-lösning MOVEX. IFS demonstrerar Anoto funktionalitet för hantering av serviceförfrågningar som en del av deras Service & Facilities Management. bendit Innovative Interfaces visar sin digitala pennprodukt på CeBIT, som tillför en generisk, kostnadseffektiv och intuitiv lösning till SME för att integrera Anoto funktionalitet i deras arbetsflöde eller i deras produkter till fasta kostnader. bendit - hall 11, monter D36 IFS - hall 5, monter 17 Intentia - hall 5, monter A48 Logitech - hall 25, monter D75 Nokia - hall 26, monter E68/F72 ReadSoft - hall 1, monter 8C2 Sony Ericsson - hall 26, monter D32 Mer information om andra generationens digitala penna: www.anoto.com För mer information, v.v. kontakta: Christer Fåhraues Charlotte Laveson CEO Informationschef Anoto AB Anoto AB +46 733 45 12 05 +46 733 478 620 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar