Anoto vann amerikanskt patentmål

Anoto vann amerikanskt patentmål En federal distriktsdomstol i USA har fastställt att Anotos teknologi inte gör intrång i ett amerikanskt patent inom området digitala pennor och digitalt papper. Domstolen ansåg dessutom att det amerikanska patentet är ogiltigt. Anoto stämde i juli 2003 en patentinnehavare i USA. I stämningen hävdade Anoto att patentinnehavaren på ett otillbörligt sätt kontaktat Anotos partners och påstått att Anotos teknologi gjorde intrång i patentet i fråga. Anoto begärde därför att domstol skulle fastställa att Anotos teknologi inte gör intrång i patentet samt att patentet är ogiltigt. Domstolen har nu gett Anoto rätt på båda punkterna. Det är ännu inte klart om patentinnehavaren kommer att överklaga domen. "Det här är en framgång för oss. Konceptet digital penna och digitalt papper är känt sedan 1980-talet vilket gör att ingen kan blockera konceptet i sig självt. Dock har Anoto byggt en mycket stark teknologi och patentportfölj som innehåller över 300 patentansökningar baserat på över 100 innovationer vilket gör att vi ser det som svårt eller mycket svårt att lansera en liknande teknologi utan att göra intrång i Anotos patent. Det tillsammans med att vi är det enda företag som vi lanserat en kommersiellt tillgänglig och gångbar teknologi gör vår position mycket stark. Ett bevis på detta är naturligtvis Anotos mycket starka partnernätverk med bland annat världsledande bolag som HP, Hitachi, Logitech, Nokia, och Maxell, som samtliga licensierat sin teknologi för digitala pennor och digitalt papper från Anoto," säger Anders Tormod, VD för Anoto Group AB. "Det är naturligtvis tråkigt när förhandlingar måste föras i domstol, men vi måste alltid vara beredda att, om det krävs, försvara vår position," avslutar Anders Tormod. För mer information Anders Tormod VD Anoto Group AB +46 733 47 86 37 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 120 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT20270/wkr0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar