C Technologies dotterbolag Anoto befäster med nya avtal en global de facto standard för digitalt papper

C Technologies dotterbolag Anoto befäster med nya avtal en global de facto standard för digitalt papper Anoto tillkännager fördjupat samarbete med Kokuyo (med huvudkontor i Japan) som, tillsammans med Mead (med huvudkontor USA) och Esselte (med huvudkontor i Europa) dominerar världsmarknaden inom området kontorsvaror och pappers-produkter. Anoto initierar också ett samarbete med japanska Pilot Corporation. Pilot, som är en av de ledande aktörerna på pennmarknaden, kommer att tillverka och distribuera pennor baserade på Anoto@ teknologi. Välkända varumärken som 3M, At-A-Glance, Charles Letts, Ericsson Mobile Communications, Esselte, Filofax, Franklin Covey, Mead, Montblanc, TMI (Time Manager International) och Time/system International tillkännagav redan i november sin ambition att bidra till skapandet av ett pappersbaserat Internet. Avsikten är att tillsammans och på global basis tillverka och distribuera penn- och pappersprodukter baserade på Anoto@ teknologin för att därigenom etablera en global standard för digitalt papper. "De partnerskap som initierades vid Comdex-mässan i Las Vegas i november har sedan dess fördjupats genom fortsatt intensivt samarbete. Med Kokuyo och Pilot är vi nu väl etablerade även på den viktiga japanska marknaden. Tillsammans med Anoto bekräftar och befäster våra partners på global basis den digitala pappersstandarden", säger Christer Fåhraeus, VD Anoto AB. Anoto har utvecklat en teknologi som kopplar samman pappersbaserad kommunikation med den senaste informationstekniken. Teknologin förenar därmed handskrift med digital kommunikation. TM Med penna och papper, som stödjer Anoto funktionalitet, kan man sända vadhelst man skriver eller ritar till sin egen dator eller, via Internet, till vilken dator, mobiltelefon eller databas i världen som helst. Typiska användningsområden är grafiska e-postmeddelanden, fax och SMS samt anteckningar i kollegieblock och papperskalendrar. Den inbyggda teknologin i pennan registrerar dess position och rörelse över papperet, på vilket ett unikt och nästan osynligt mönster tryckts. Det är detta mönster, som tillsammans med en digital penna baserad på TM Anoto teknologin, möjliggör direkt lagring eller överföring - via Bluetooth (den nya industristandarden för trådlös dataförbindelse) - av handskriven information till valfritt digitalt lagringsmedia, en e-post TM mottagare, mobiltelefon eller faxmaskin. Anoto teknologin överför kraften hos digital kommunikation till papper och penna. Under slutet av år 2001 kommer ett flertal olika produkter som stödjer TM Anoto funktionalitet att finnas tillgängliga på marknaden. Anoto finns representerat på Paperworld i Frankfurt 27-30 januari i företagets partners montrar. Dessutom håller Örjan Johansson, styrelseordförande i Anoto AB, en presentation den 29 januari kl. 14.00 i "Konferenzraum Illusion 1-3, Kongresszentrum, Level 3C". 2(2) För ytterligare information, v.v. kontakta: Christer Fåhraeus Örjan Johansson Birgitta Plyhm VD Styrelseordförande Informationschef Anoto AB Anoto AB C Technologies A 0733 45 1205 0705 60 8953 0702 07 3632 Bilder finns att tillgå. Anoto AB grundades i Lund i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies AB, noterat på Stockholms Fondbörs O-lista (Attract 40). Bolaget har idag drygt ett hundratal anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston och Tokyo. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Anoto AB fokuserar på forskning och utveckling, samt marknadsföring av Anoto teknikens olika möjligheter och på att skapa en standard för digitalt papper. Anoto tekniken är en kombination av en intelligent penna, ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsinfrastruktur. Handskrivna anteckningar lagras, grafiska e-postmeddelanden skickas och elektroniska beställningar görs med hjälp av endast papper och penna. Kommunikation sker med vem som helst som har en mobiltelefon, handdator eller annan PDA. Läs mer om Anoto: www.anoto.com C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 200 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, State Street Bank, Ericsson Mobile Communications och SEB Fonder. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O- lista, Attract 40. Läs mer om C Technologies: www.ctechnologies.se; www.cpen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar