C Technologies dotterbolag Anoto etablerar samarbete med Japanbaserade Pilot Corporation

C Technologies dotterbolag Anoto etablerar samarbete med Japanbaserade Pilot Corporation Pilot Corporation, ledande tillverkare av skriv- och pappersprodukter, etablerar samarbete med Anoto med avsikt att på global basis tillverka och distribuera penn- och pappersprodukter baserat på Anoto teknologin. Pilot® skrivprodukter är kända över hela världen för sin innovativa design och sitt kvalitativa hantverk. Den teknologi, som ska inkorporeras i Pilot-pennorna medför att allting som skrivs på papper kan digitaliseras och lagras på en dator eller skickas trådlöst via Internet. Genom att kombinera med Pilots tillverkningskapacitet och dess världsomspännande distributionsnätverk, kommer Pilot och Anoto tillsammans att verka för att TM Anoto teknologin etableras som de facto standard. "Japan är verkligen ett penn- och pappersorienterat land med en stark bildbaserad kommunikationskultur. Genom att kombinera den innovativa TM Anoto teknologin med Pilots tillverkningskapacitet och världsomspännande distributionsnätverk, tror vi att vår position som marknadsledare ytterligare kommer att stärkas. Samarbetet ger Pilot ett utmärkt utgångsläge nu när vi befinner oss på tröskeln till den digitala framtiden", säger Akira Tsuneto, VD, Pilot Corporation. "Pilot är känt för hög kvalitet, precision och utmärkt design. Den japanska kulturen och Pilots image matchar perfekt Anotos teknologi och affärsidé. Vi ser därför mycket positivt på samarbetet med Pilot avseende tillverkning och distribution av Anoto-anpassade pennor och pappersprodukter", säger Christer Fåhraeus, VD Anoto AB. För ytterligare information, v.v. kontakta: Christer Fåhraeus Mats Bruzaeus Birgitta Plyhm VD VD Informationschef Anoto AB Anoto Nippon K.K. C Technologies AB 0733 45 12 05 +81 3 5774 1213 0702 07 36 32 Pilot Corporation, med huvudkontor i Tokyo, Japan, grundades av Ryosuke Namiki 1918 med grundtanken att kvalitén hos då existerande reservoarpennor kunde förbättras. Med ambitionen att ständigt förbättra och kvalitetshöja, har Pilot expanderat till ett globalt ledande med gott anseende penn- och pappersproduktsföretag. Att uppmuntra handskrift gnom att tillverka utmärkta skrivdon och därtill passande produkter är Polot Corporations affärsidé. Bolaget är representerat på alla betydande marknader med ett brett utbud av produkter och tillverkningsenheter i Japan, USA och Frankrike. Bolaget har 1.500 anställda och en omsättning på 550 MUSD. www.pilot.co.jp Anoto AB grundades i Lund i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies AB, noterat på Stockholms Fondbörs O-lista (Attract 40). Bolaget har idag drygt ett hundratal anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston och Tokyo. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Anoto AB fokuserar på forskning och utveckling, samt marknadsföring av Anoto teknikens olika möjligheter och på att skapa en standard för digitalt papper. Anoto tekniken är en kombination av en intelligent penna, ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsinfrastruktur. Handskrivna anteckningar lagras, grafiska e-postmeddelanden skickas och elektroniska beställningar görs med hjälp av endast papper och penna. Kommunikation sker med vem som helst som har en mobiltelefon, handdator eller annan PDA. Läs mer om Anoto: www.anoto.com C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 200 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, State Street Bank, Ericsson Mobile Communicatiosn och SEB Fonder. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O- lista, Attract 40. Läs mer om C Technologies: www.ctechnologies.se; www.cpen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar