C Technologies dotterbolag Anoto initierar samarbete med Ericsson Microsoft Mobile Venture

C Technologies dotterbolag Anoto initierar samarbete med Ericsson Microsoft Mobile Venture Ericsson Microsoft Mobile Venture planerar att göra sin mobila e-mail lösning Moso kompatibel med Anoto funktionaliteten. Med Anoto-pennan kommer innehållet i din papperskalender att kunna överföras till Microsoft Outlook. Framtida utveckling av Anoto funktionaliteten kommer att anpassas till Moso och Microsoft Outlook. Ericsson Microsoft Mobile Venture kommer att samarbeta med Anoto, såväl på strategisk som teknisk nivå, för att Anoto funktionaliteten skall kunna kombineras med Moso lösningen. "Vår målsättning är att göra det lika enkelt att skicka ett e-mail som att ringa ett mobilsamtal och Anoto funktionaliteten passar utomordentligt väl in i denna strategi. Genom att koppla grafiska e-mail och papperskalendrar till Moso ger vi användarna maximal valfrihet. Det kommer att bli en del av vår lösning till mobiltelefonoperatörerna", säger Ulf Avrin, VD Ericsson Microsoft Mobile Venture. "Vi ser Ericsson Microsoft Mobile Venture som en stark och naturlig partner för att snabbt och effektivt nå ut med våra tjänster så brett som möjligt. Målet är att våra tjänster ska anpassas till Microsoft® Exchange®, Outlook® och Office®. Teknikmässigt innebär samarbetet klara synergieffekter", säger Christer Fåhraeus, VD Anoto AB. För ytterligare information v.v. kontakta: Christer Fåhraeus Ulf Avrin Birgitta Plyhm VD VD Informationschef Anoto AB Ericsson Microsoft Mobile Venture AB C Technologies AB 0733-45 12 05 08 568 647 02 0702-07 36 32 Ericsson Microsoft Mobile Venture will drive the mobile Internet by developing, integrating and marketing mobile e-mail solutions to network operators and service providers. These solutions benefit users in an increasingly mobile society by addressing the need for anytime, anywhere access to important business and personal information. The Mobile Venture is based in Stockholm, Sweden, and has plans to open regional centres around the world starting in the United States and Europe. Read more at www.em-mobileventure.com Anoto AB grundades i Lund i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies AB, noterat på Stockholms Fondbörs O-lista (Attract 40). Bolaget har idag drygt ett hundratal anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston och Tokyo. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Anoto AB fokuserar på forskning och utveckling, samt marknadsföring av Anoto teknikens olika möjligheter och på att skapa en standard för digitalt papper. Anoto tekniken är en kombination av en intelligent penna, ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsinfrastruktur. Handskrivna anteckningar lagras, grafiska e-postmeddelanden skickas och elektroniska beställningar görs med hjälp av endast papper och penna. Kommunikation sker med vem som helst som har en mobiltelefon, handdator eller annan PDA. Läs mer om Anoto: www.anoto.com C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 200 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, State Street Bank, Ericsson Mobile Communications och SEB Fonder. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Läs mer om C Technologies: www.ctechnologies.se; www.cpen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar