C Technologies dotterbolag Anoto och Sonera utvärderar möjligheter till samarbete

C Technologies dotterbolag Anoto och Sonera utvärderar möjligheter till samarbete Anoto och Sonera kommer tillsammans att utvärdera tjänster med målet att integrera dessa i Soneras produktportfölj och erbjudande till abonnenter. Om parterna ingår ett närmare samarbete kommer intäktsmodellen att baseras på en delning av intäkterna från tjänster där Anoto står för infrastrukturen tillsammans med några bastjänster och Sonera kommer att undersöka möjligheterna att utveckla och utöka dessa tjänster vidare. "Kombinationen papper, penna och mobiltjänster är ett mycket intressant koncept, som har potential att bli en mycket bred tillämpning i dagens och tredje generationens mobilnät", säger Jari Mielonen, CTO, Sonera. "Vi är mycket glada att kunna utvärdera möjligheter till samarbete med Sonera eftersom de är en av de ledande och nytänkande operatörerna. De är dessutom väl positionerade att hantera de tjänster som kommer att krävas för att göra tredje generationens mobilnät till en succé", säger Christer Fåhraeus, CEO, Anoto AB. För Anoto är det initierade samarbetet strategiskt mycket viktigt eftersom det är det första avtalet med operatör som hanterar slutkund. Anotos koncept för digitala pappersbaserade tjänster bygger på tre hörnstenar: papper med Anotos mönster, digitala pennor med blåtandskommunikation och tjänster som erbjuds till kunderna via en mobiloperatör. Anoto har tidigare initierat ett antal samarbeten med partners relaterade till papper och penna. Dessutom publicerades nyligen ett samarbetsavtal med Ericsson Microsoft Mobile Venture, vars MOSOtm plattform är ämnad för operatörer och som kommer att ha Anoto-funktionaliteten integrerad. För mer information, v.v. kontakta: Christer Fåhraeus Jari Mielonen Birgitta Plyhm CEO CTO Informationschef Anoto AB Sonera Corporation C Technologies AB 0733-45 12 05 +358 020 40 63 428 0702-07 36 32 Sonera Corporation (HEX:SRA, NASDAQ:SNRA) is an international forerunner in mobile communications and mobile-based services and applications. By combining its expertise in mobile communications, the internet and service provision, Sonera aims to develop into a global communications operator and provider of transaction and content services. The company also provides advanced data communications solutions to businesses, and fixed network voice services in Finland and its nearby areas. In 2000, Sonera's revenues amounted to eur 2.05 billion, and profit before extraordinary items and taxes was eur 1.86 billion. Sonera employs more than 11,200 people. www.sonera.com Anoto AB grundades i Lund i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Bolaget har idag drygt ett hundratal anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston och Tokyo. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Anoto AB fokuserar på forskning och utveckling, samt marknadsföring av Anototm teknikens olika möjligheter och på att skapa en standard för digitalt papper. Anototm tekniken är en kombination av en intelligent penna, ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsinfrastruktur. Handskrivna anteckningar lagras, grafiska e-postmeddelanden skickas och elektroniska beställningar görs med hjälp av endast papper och penna. Kommunikation sker med vem som helst som har en mobiltelefon, handdator eller annan PDA. www.anoto.com C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 200 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, State Street Bank, Ericsson Mobile Communications och SEB Fonder. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. www.ctechnologies.se; www.cpen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00700/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00700/bit0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar