C Technologies varslar 8 anställda

Report this content

C Technologies varslar 8 anställda C Technologies, ett dotterbolag inom Anoto Group, varslar åtta personer vid verksamheten i Lund. Personalminskningen är en naturlig följd av kontinuerliga organisationsförändringar och en fokusering på kundägda projekt för C-Pen samt kameraprojekt. "Vi ser ständigt över organisationen och de förändringar som nu genomförs ser vi som nödvändiga i och med att vi fokuserar verksamheten kring kundägda projekt med utveckling av kundspecifika applikationer till C-Pen. Samtidigt tittar vi också på nya lösningar för distributionen av C-Pen," säger Christer Johansson, VD, C Technologies AB. De förändringar som nu genomförs kommer inte att påverka C-Pen försäljningen. Förhandlingar inleds inom kort med berörda fackföreningar. För mer information kontakta: Christer Johansson Charlotte Laveson VD Informationschef C Technologies AB Anoto Group AB +46 733 45 10 08 +46 733 47 86 20 Anoto Group AB, där C Technologies ingår som ett dotterbolag, är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är grundaren Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar