Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Koncernens omsättning totalt minskade med 13 % till 86 (99) Mkr, men omsättningen under andra kvartalet ökade med 83 % till 42 (23) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat med 56 % till 50 (32) Mkr, varav andra kvartalet utgör 19 (16) Mkr. - Koncernens bruttoresultat ökade för perioden och uppgick till 61 (27) Mkr eller i procent 71% (28%), varav andra kvartalet 25 (-1) Mkr eller i procent 60 % (neg).* - Resultat efter skatt uppgick till - 54 (- 143) Mkr, varav andra kvartalet - 31 (- 89) Mkr. - Resultat per aktie uppgick till - 0,46 (-1,38) kr, varav - 0,26 (- 0,86) kr i andra kvartalet. - Totala kassaflödet för perioden utgjorde - 39 (- 92) Mkr, varav andra kvartalet - 20 (- 55) Mkr. Verksamheten andra kvartalet 2004: - Anoto erhöll order från det portugisiska företaget NetSaúde på utvecklingsverktyg, användarlicenser samt mönsterlicenser. Ordern täcker initialt ett antal tusen användare och värderas till c:a 2,5 Mkr för 2004. - Anotos partner och huvuddistributör i Storbritannien, Destiny Wireless, erhöll en initial order från Cobra Group gällande 5,000 användare av ett formulärlösningssystem baserat på Anoto funktionalitet. För Destiny Wireless är ordern värd ca £2M. - Anotos partner Standard Register annonserade ett samarbete med Siebel Systems och kommer att erbjuda Anoto funktionalitet som en del av Siebels CRM lösning. Siebel är en globalt ledande leverantör av CRM system för företag. - Affärsområdet C Technologies presenterade tillsammans med Nam Tai en lösning för optisk avläsning av elmätare. En pilotinstallation i samarbete med Öresundskraft i Helsingborg skall under hösten verifiera lösningen. * Notera att jämförelsesiffrorna är omräknade enligt ny redovisningsprincip. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20140/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar