Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 ·Koncernens omsättning minskade med 22 % till 118 (151) Mkr, omsättningen under tredje kvartalet minskade med 38 % till 32 (52) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat med 49 % till 73 (49) Mkr, varav tredje kvartalet utgör 24 (18) Mkr. ·Koncernens bruttoresultat ökade för perioden och uppgick till 86 (43) Mkr varav tredje kvartalet 25 (15) Mkr.* ·Resultat efter skatt uppgick till -94 (-271) Mkr, varav tredje kvartalet - 40 (-128) Mkr. ·Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-2,51), varav -0,34 (-1,09) i tredje kvartalet. ·Totala kassaflödet för perioden utgjorde -57 (-152) Mkr, varav tredje kvartalet -18 (-60) Mkr, exklusive nyemission 2003. Verksamheten tredje kvartalet 2004: ·Anoto genomförde under tredje kvartalet en omstrukturering av bolaget med syfte att skapa en effektivare och tydligare organisation. I samband med omstruktureringen varslades ett tiotal tjänster. ·Som en del av omstruktureringen genomfördes även ett VD-byte. Anders Tormod, som tidigare innehaft befattningen operativ chef, utsågs till VD. Han efterträdde Örjan Johansson som kvarstår i bolaget med ansvar för strategisk affärsutveckling. ·Anotos partner Logitech påbörjade försäljningen av nästa generations digitala penna, Logitech io2. Försäljningen till konsument sker initialt i USA, Tyskland och England och till företag för företagslösningar på global basis. ·Affärsenheten Anoto Teknologis projekt och leveranser fortlöper och utvecklas positivt enligt plan. * Notera att jämförelsesiffrorna är omräknade enlig ny redovisningsprincip. Anoto Group (publ) org. nr. 556532-3929 Scheelevägen 19 C 223 70 Lund Telefon: +46 46 540 12 00 www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar