Förslag avseende val av styrelse

Förslag avseende val av styrelse Anoto Group:s nomineringskommitté har underrättat bolaget att de på den kommande ordinarie bolagsstämman den 15 maj 2003 avser att avge följande förslag avseende val av styrelseledamöter och arvode till styrelsen. Aktieägare representerande ca 40 procent av samtliga röster i Anoto Group har förklarat sig stå bakom förslaget. Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till åtta stycken utan suppleanter. Omval föreslås av Lars Berg, Christer Fåhraeus, Urban Jansson, Örjan Johansson, Nils Ljung, Nils Rydbeck och Jan Uddenfeldt. Nyval föreslås av Kjell Duveblad. Styrelseledamot Christer Johansson har meddelat att han avböjer omval. Örjan Johansson föreslås väljas till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 1,2 Mkr att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut. Örjan Johansson har under det gångna året varit arbetande ordförande och för detta uppburit ett arvode om ca 2 Mkr. Nomineringskommittén föreslår oförändrat arvode för Örjan Johansson. Kjell Duveblad (född 1954), Stockholm, driver sedan årsskiftet egen konsultfirma. Mellan åren 1993-2002 verkade Kjell Duveblad som VD i Oracle Sweden och som Vice President Oracle Nordic & Baltics. Kjell Duveblad har dessutom över femton års erfarenhet från IBM där han bland annat var verksam som affärsområdeschef för Enterprise Systems and Networking Systems. Kjell Duveblad är styrelseledamot i Emerging Technologies ET AB, IT Företagen (Svenskt Näringsliv), North Node AB, Telelogic AB, Teleopti AB och Tritech Systems AB För mer information: Charlotte Laveson Informationschef Anoto Group AB +46 733 478 620 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar