Hitachi Maxell tillverkar digitala pennor med Anoto funktionalitet

Hitachi Maxell tillverkar digitala pennor med Anoto funktionalitet Anoto och Hitachi Maxell Ltd, ett världsledande företag inom elektronik och datalagring, har tecknat ett licensavtal för tillverkning av digitala pennor med Anoto funktionalitet. Den första digitala pennan lanseras under andra kvartalet 2003 i Japan. Avtalet innebär NRE (Non Refundable Engineering) intäkter på 6 MSEK för Anoto, avseende Hitachi Maxells första digitala penna, som är baserad på andra generationens pennplattform. Därefter kommer royaltyintäkter per penna utgöra huvudintäkten för Anoto. Hitachi Maxell, med expertis inom design och tillverkning av elektronikprodukter, optiska komponenter, batterier och Bluetooth moduler, kommer att utveckla, tillverka och marknadsföra digitala pennor med Anoto funktionalitet till OEM kunder. Digitala pennor med Anoto funktionalitet kommer att säljas under flera varumärken anpassade för olika tjänster med både konsumenter och företag som målgrupper. Den första digitala pennan kommer att baseras på andra generations pennplattform som stödjer både Bluetooth och USB kommunikation. Pennplattformen är anpassad för kommunikation med både mobiltelefoner och datorer. "Japan är en mycket viktig marknad och vi ser det faktum att Hitachi Maxell nu kommer att utveckla och tillverka digitala pennor med Anoto funktionalitet som ett betydande genombrott. Samarbetet med Hitachi Maxell kommer att vara av stor betydelse för vår framgång i Japan men kan också expandera globalt. De första digitala pennorna med Anoto funktionalitet kommer att säljas, tillsammans med japanska partners, under andra kvartalet nästa år men vår avsikt är att samarbetet med Hitachi Maxell skall utvecklas till ett långsiktigt strategiskt samarbete som även omfattar teknologiutveckling," säger Christer Fåhraeus, koncernchef för Anoto Group AB. "Vi ser stor potential i Anoto funktionaliteten och det här samarbetet som en långsiktig relation. Vi är övertygade om att detta kommer att bli en av de bästa elektroniska produkterna som tillverkas av Hitachi Maxell. Vår målsättning är att även starta utveckling av digitala pennor med Anoto funktionalitet för att med tiden avsevärt reducera storlek och tillverkningskostnad," säger Atsumi Watanabe, Senior Executive Managing Director/General Manager Development och Technology Division hos Hitachi Maxell, Ltd. "Det är för tidigt att avgöra storleken på Anotos framtida royaltyinkomster relaterade till det ingångna avtalet. Den japanska marknaden är sannolikt en av de viktigaste för oss och därmed räknar vi också med att våra intäkter därifrån, på medellång till lång sikt, kommer att utgöra en betydande del," avslutar Christer Fåhraeus. För mer information kontakta: Christer Fåhraeus Charlotte Laveson VD Informationschef Anoto Group AB Anoto Group AB +46 733 45 12 05 +46 733 47 86 20 Hitachi Maxell, Ltd. Sedan Maxell grundades 1961 har företaget utvecklat och lanserat produkter inom tre områden: Data, Energy och Sound och Vision. Maxells omsättning för 2001 uppgick till 220,067 miljioner yen (US$1,652). För att möta efterfrågan på respektive marknader har företaget verksamhet över hela världen. Många års erfarenhet av forskning och utveckling av högkvalitativa produkter har skapat ett stort förtroende för Maxells produkter hos kunderna. Företagets ansträngningar att fortsatt öka sin kompetens och kreativitet kommer att skapa många fördelar för användarna. Maxell bidrar dessutom till att skapa tillväxt i samhället genom att utveckla och tillverka nyckelprodukter som är nödvändiga för vår multimediala tid. Maxells måtto: "minne och mobilitet" säger allt. Med Maxells produkter skapas snabbare tillgång till och användning av information. Hitachi Maxell är ett dotterbolag till Hitachi Ltd med huvudkontor i Tokyo, Japan. För mer information om Maxell besök företagets hemsida http://www.maxell.com/ Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar