MilCom startar försäljningen av pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Danmark

Report this content

MilCom startar försäljningen av pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Danmark I Danmark, som andra land i världen, lanseras idag Anoto funktionaliteten på kommersiell basis. Det är i första hand bastjänster för mobil som lanseras och som gör det möjligt att skicka handskrivna anteckningar direkt från pappret via en mobiltelefon till en dator. Lanseringen sker i samarbete med fyra Anoto partners: MilCom som erbjuder mobila tjänster med Anoto funktionalitet; Sony Ericsson som lanserar den första digitala pennan - Chatpen, samt 3M och Esselte som levererar pappersprodukter med Anoto funktionalitet. MilCom, en av Danmarks största distributörer av mobiltelefoner och tillbehör är först att lansera Anotos sk "hosting-lösning". Detta innebär att MilCom erbjuder digitala penn- och pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet för mobiltelefonanvändare på den danska marknaden samtidigt som Anoto ansvarar för drift av infrastrukturen. Till en början erbjuds bastjänster som att skicka email från digitalt papper och att spara handskrivna anteckningar digitalt, men även nya skräddarsydda tjänster som digitalt papper med fördefinierade email- adresser lanseras. MilCom kommer också att sälja och distribuera Anotos Application Development Kit (ADK), samt utveckla skräddarsydda formulärlösningar för företag. "De partners som idag startar försäljning av produkter och tjänster med Anoto funktionalitet i Danmark har skapat förutsättningar för detta på mycket kort tid. Tillsammans med MilCom, som har varit en starkt engagerad partner, fortstätter vi nu också utvecklingen av Anoto konceptet för att successivt introducera nya företagsspecifika lösningar," säger Christer Fåhraeus, VD Anoto AB. "Det är mycket glädjande att vi nu kan lansera Anoto funktionaliteten i Danmark efter ett intensivt samarbete. Vår ambition är att nå breda användargrupper både bland företags- och privatkunder. Därför kommer vi förutom att erbjuda funktionaliteten på den danska marknaden även att utveckla och sälja kundspecifika lösningar till företag verksamma inom olika industrisegment," säger Svend J. Christensen, VD, MilCom AS. För att kunna skicka handskrivna anteckningar krävs en Chatpen, Sony Ericssons digitala penna med Anoto funktionalitet, digitalt papper med Anoto funktionalitet, en mobiltelefon med Bluetooth(TM) kommunikation från Sony Ericsson samt ett abonnemang från MilCom. Tjänster och produkter kommer att tillhandahållas av Milcom via egna försäljare och några av mobiltelefonoperatörernas butiker. Ett startpaket kostar ca 3.000 DKR inkl moms. Därtill kommer en fast månadsavgift på 150 DKR exkl moms. Sony Ericssons mobiltelefon modell T68i kostar ca 3.000 - 3.500 DKR. För mer information kontakta: Christer Svend J Charlotte Fåhraeus Christensen Laveson Koncernchef VD Informationschef Anoto AB MilCom AS Anoto AB +46-733 45 1205 +45 44 99 81 00 +46-733 47 86 20 MilCom AS MilCom AS är ett danskt företag som grundades 1991. MilCom verkar inom ett flertal områden bl a inom distribution och logistik av mobiltelefoner, telefoner, telefontillbehör och IT relaterade produkter, utveckling och driftslösningar integrerade med webbsidor inklusive e- business lösningar, samt utveckling av standard- och skräddarsydda SMS lösningar för business-to-business marknaden. MilCom erbjuder också tjänster som paketering av produkter, telefonsupport etc. MilCom gruppen inkluderar MilCom Communication, MilCom Trading och MilCom M-Commerce. Företaget har ett femtiotal medarbetare och kontor i Farum, norr om Köpenhamn, Danmark. För mer information besök: www.milcom.dk. ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar