Ny CFO till Anoto Group

Report this content

Ny CFO till Anoto Group Den 4 november tillträder Peter Liss befattningen som Anoto Groups Chief Financial Officer. Peter har mångåriga erfarenheter som CFO och VD. Närmast kommer Peter från AddTrust AB, ett bolag som tillverkar digitala certifikat, där han varit VD sedan år 2001. Under en sjuårsperiod arbetade Peter inom Kinnevik koncernen där han bl a arbetade som CFO och vVD för TV1000 och Viasat AB. Peter har också arbetat sex år inom IBM-koncernen. Vidare har Peter varit CFO på M&M Medical AB och Toolex Alpha N.V, börsnoterat på NASDAQ. För information kontakta: Christer Fåhraeus VD Anoto Group AB +46 733 45 12 05 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är grundaren Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus.. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT01180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT01180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar