Större aktieägare har tecknat och betalt i Anotos emission

Report this content

Större aktieägare har tecknat och betalt i Anotos emission I Anoto Groups pågående nyemission har den största ägaren Ericsson tecknat och betalt sin fulla andel av nyemissionen. Bland de större aktieägarna har, utöver Ericsson, ytterligare fyra institutionella ägare tecknat eller bindande förbundit sig att teckna i nyemissionen 1) . Redan nu har således aktieägare sammanlagt motsvarande drygt 43 procent av aktiekapitalet tecknat eller förbundit sig att teckna i nyemissionen1. "Redan före emissionen fick vi avsiktsförklaringar av huvudägare och andra investerare om teckning motsvarande ca 60 procent av nyemissionen. Det känns mycket tillfredställande att drygt två tredjedelar av dessa investerare redan nu, i ett tidigt stadium av anmälningsperioden tecknar eller förbinder sig att teckna i nyemissionen och därigenom visar sitt förtroende för Anoto Group," säger Christer Fåhraeus, koncernchef, Anoto Group AB. Anmälningsperioden för nyemissionen pågår till den 24 oktober 2002. För mer information kontakta: Christer Fåhraeus Charlotte Laveson Koncernchef Informationschef Anoto AB Anoto AB +46-733 45 12 05 +46-733 47 86 20 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.co Vissa institutionella aktieägare har på grund av interna ägarbegränsningsregler hittills endast kunnat teckna i relation till det hittills totalt tecknade beloppet. Bland de aktieägare som tecknat en del av sitt innehav finns Anotos näst största ägare Capital Group vilka dock skriftligen förklarat att de totalt kommer att teckna aktier i emissionen så att de behåller sin ägarandel i Anoto ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar