Ett år efter införandet av rökförbud – fyra av fem rökare har inte förändrat sitt nikotinanvändande

Fjolårets rökförbud har inte påverkat landets rökare i någon större utsträckning. Det visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat. Fyra av fem uppger att rökförbudet inte har fått dem att sluta röka eller att övergå till andra nikotinprodukter som tuggummi eller spray.


Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft, där antalet rökfria utomhusmiljöer i Sverige utökades. Ett omdebatterat beslut med målet att minska den sociala exponeringen för rökning och öka tillgängligheten till allmänna platser. Apotek Hjärtat har nu, snart ett år senare, kartlagt om den nya lagen har påverkat rökares nikotinanvändning i stort.

Resultaten från en ny Sifo-undersökning visar att en övervägande majoritet av landets rökare inte har förändrat sin nikotinanvändning på grund av rökförbudet. Endast 14 procent uppger att de har börjat använda, eller ökat sin användning av, andra nikotinprodukter.


- Införandet av fler rökfria utomhusmijöer kommer troligtvis på lång sikt att reducera antalet rökare i Sverige, då färre unga nu exponeras. Däremot ser vi ingen större kortsiktig effekt bland de som redan idag röker, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Undersökningen visar att det vanligaste substitutet för rökare är snus. Nästan var tionde rökare uppger att de har börjat använda, eller ökat användandet, av snus på grund av införandet av rökförbudet 2019. Endast fyra procent har istället börjat använda tuggummi eller spray innehållande nikotin.

- Vill man bli av med sitt nikotinberoende är det mycket bättre att satsa på nikotinersättningsmedel istället för att börja snusa. Ta hjälp av medarbetarna på apoteken som kan hjälpa till med rådgivning och förslag på lämpliga produkter, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Undersökningens resultat i korthet:

Fyra av fem (85 procent) av landets rökare uppger att rökförbudet inte har fått dem att förändra sitt beteende till att använda andra nikotinprodukter.

Nära var tionde (9 procent) rökare har börjat använda eller ökat användandet av snus på grund av införandet av rökförbudet 2019.

4 procent har börjat använda tuggummi eller spray innehållande nikotin.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 2 301 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen gjordes mellan 18-25 februari 2020.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

apotekhjartat.se, icagruppen.se


Taggar:

Om oss

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar