Apoteket AB om konflikten:

Apoteket AB om konflikten: Vi omprioriterar arbetet i företaget så att kunderna kan få sina mediciner Apoteket AB har idag mottagit varsel från Sveriges Farmacevtförbund som innebär att stridsåtgärder i form av övertidsblockad och reseförbud kan komma att träda i kraft lördagen den 14 oktober. Den varslade konflikten gäller ett avtalsår parterna tidigare varit överens om. I mars sade de fackliga organisationerna på apoteksområdet upp det treåriga avtal som gäller t.o.m. juni år 2001, ett avtal som för medlemmarna i Sveriges Farmacevtförbund skulle gett 8,8% under hela perioden. Avtalet skulle de två första åren gett 6,4 % och ytterligare 2,4% det tredje året. Utfallet de två första åren blev 8,8%, inklusive löneglidning. Apoteket har hela tiden i förhandlingarna strävat efter att nå en överenskommelse, men fackförbundens krav har legat långt över vad företaget har möjlighet att gå med på. Företaget har erbjudit ytterligare 0,8% utöver de 2,4% som fanns med i grundavtalet Ett av de stora problem som vi brottas med är bristen på farmaceuter, säger Anneli Öberg Reinolf, personaldirektör i Apoteket AB. Det finns helt enkelt inte utbildade farmaceuter att få tag på. Vi är glada att vi tillsammans med de fackliga organisationerna lyckats få tillstånd ett kraftigt ökat antal utbildningsplatser för receptarieutbildningen till hösten, men det löser givetvis inte våra akuta problem. Apoteket vidtar därför en rad åtgärder som syftar till att lätta på arbetssituationen på apotek. Bland annat bygger vi nu upp en personalpool, vi nyanställer apoteksassistenter som kan avlasta farmaceuterna, vi ser över arbetsorganisation på apotek, vi utvecklar nya IT-stöd exempelvis snabbare och enklare hantering av recept som gäller flera gånger och vi utvecklar elektroniska recept, fortsätter Annelie Öberg Reinolf. Parterna kommer nu att träffa Medlingsinstitutet. Apoteket arbetar för att åstadkomma en överenskommelse innan stridsåtgärderna kan komma att träda i kraft. Om det trots allt blir en övertidsblockad och ett reseförbud kommer Apoteket att anstränga sig omprioritera arbetet i företaget så att kunderna trots konflikten kan få sina mediciner. Det kan handla om att styra om öppethållande, att dra ner på utbildningsverksamhet, prioritera receptexpedition framför försäljning av handelsvaror etc. Trots dessa åtgärder kan vissa apotek drabbas så att de måste stängas under den tid som konflikten pågår. För ytterligare information kontakta Informationsdirektör Thony Björk, telefon 070 - 520 03 57. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar