Apotekare på vårdcentral, för bättre läkemedelsanvändning

Apotekare på vårdcentral, för bättre läkemedelsanvändning Kostnaderna för bristerna i läkemedelsanvändningen har uppskattats till någonstans mellan 15-20 miljarder kronor i Sverige. Genom en öka kvaliteten i hur läkemedel används kan kostnaderna sänkas och livskvalitén öka och det är det som projektet Apotekare på vårdcentral i Gislaved handlar om. För första gången har en apotekare arbetat på en vårdcentral. Det har skett genom ett projekt drivet av Landstinget i Jönköpings län och Apoteket AB. Apotekaren har träffat patienten en till två veckor innan läkarbesöket och fört samtal om alla läkemedel patienten använder, även receptfria. Apotekaren har granskat journaler, gjort farmaceutisk analys av patienternas läkemedelsanvändning, upprätta en korrekt läkemedelslista och gett rekommendationer till läkaren. Förskrivarna har haft stor nytta av apotekarens journalanteckningar och förslag på åtgärder. Framför allt har det sparat tid för förskrivaren som kunnat ägna mer tid åt andra saker än att få en bild av patientens läkemedelsanvändning. Förskrivarna har också uttryckt nyttan av att få veta vilka läkemedel patienten verkligen äter. Eftersom en patient kan ha fler olika läkare, äta receptfria läkemedel och så vidare är det ofta så att läkaren inte har en samlad bild av patientens hela läkemedelsanvändning. Hos över 50 procent av patienterna identifierade apotekaren mellan ett och sex läkemedelsrelaterade problem. I genomsnitt identifierades 2,9 läkemedelsrelaterade problem per patient. Framför allt hade patienterna bristande kunskaper om de läkemedel hon använde. Biverkningar och felaktig användning var andra problem. Vanligaste orsaken till felanvändning var att patienten slutat använda läkemedlet. - Projektet har varit lyckat och alla, läkare, patient och sjukvården i stort, har nytta av apotekarens kunskaper. Förhoppningsvis kan projektet leva vidare och sprida sig till andra delar av landet, säger Stefan Carlsson VD Apoteket AB. - Det har gett oss ny och bra kunskap som vi och Apoteket ska ta vara på. Projektet ska nu fortsätta året ut. Det ger oss möjlighet att fundera över hur vi ska gå vidare, säger Roger Hammarström, planeringsdirektör, Landstinget i Jönköpings län. En preliminär rapport går att beställa via e-post andreas.rosenlund@apoteket.se och kommer finnas på www.qulturrum.com när rapporten är helt klar, senast om tre veckor. Presskontakter Thony Björk, Informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57 Andreas Rosenlund, Pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 Owe Lind, Överläkare och läkemedelskommitténs ordförande, Landstinget i Jönköpings län, 0370-69 75 20 Harriet Lindén, Informationsdirektör Landstinget i Jönköpings län, 036-32 40 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar