Apotekets rörelseresultat förbättrades

Apotekets rörelseresultat förbättrades Apoteket ökade sina intäkter under de tre första kvartalen 2004 med 636 miljoner kronor till 25 348 miljoner kronor. Försäljningen på det receptbelagda sortimentet minskade med minus 0,3 procent. Apotekets resultat efter finansiella poster förbättrades till 202 (53) miljoner kronor. Försäljningen av tjänster och egenvårdsprodukter har haft en positiv tillväxt för Apoteket. Däremot är utvecklingen av den helt dominerande försäljningen på recept minskande. Detta beror på att apoteken alltid byter till billigast likvärdiga läkemedel. Försäljningsvolymen för receptläkemedel ökade med 2,2 procent de tre första kvartalen men försäljningsvärdet minskade med 0,3 procent. Bara de byten som Apoteket genomför motsvarar en besparing på 60 miljoner kronor i månaden. Apotekets resultat efter finansiella poster förbättrades till 202 (53) miljoner kronor. - Apotekets förtroende bland allmänhet, kunder, hälso- och sjukvården är mycket högt. Apotekets och medarbetarnas arbete för bättre hälsa, bra läkemedelsanvändning och säker läkemedelsförsörjning uppskattas, säger Stefan Carlsson vd Apoteket AB. - Vårt resultat har förbättrats väsentligt tack vare en god kontroll på kostnadsutvecklingen, en positiv tjänsteförsäljning och egenvårdsförsäljning. Vi satsar nu för att ytterligare förbättra vår tillgänglighet. De investeringar vi genomfört de senaste åren börjar bära frukt. - Vi är väl rustade inför EG-domstolens beslut och de eventuella förändringar som kan komma. Vi följer den startegiska plan vi lagt, men ökar tempot för att anpassa oss till omvärldens krav. Hela delårsrapporten finns på www.apoteket.se under Apoteket AB och Ekonomi Presskontakter Per Matses, vice VD Apoteket AB, 08-466 12 01, 070-622 06 27 Thony Björk, informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57 Andreas Rosenlund, Pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 Apoteket AB har ensamrätt på försäljning av läkemedel till allmänheten och skall svara för en trygg och säker läkemedelsdistribution och läkemedelsanvändning. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket är helägt av staten. Folkhälsoarbete i bred bemärkelse är allt viktigare för Apoteket, vilket bland annat märks med Hälsotorg, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv. Allt i ett nära samarbete med vården. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20130/wkr0001.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar