Bättre läkemedelsanvändning kan spara tio miljarder för landstingen varje år

Bättre läkemedelsanvändning kan spara tio miljarder för landstingen varje år I dag presenterar Apoteket AB och Vårdförbundet en rapport i Almedalen i Visby som visar att vårdens kostnader för felaktig och ineffektiv användning av läkemedel är upp till tio miljarder varje år. Rapporten visar även på exempel som kan bidra till att minska dessa onödiga kostnader. - I dag är sjukvårdens totala kostnad för läkemedel uppskattningsvis över 30 miljarder kronor per år. Sjukvården får idag betala två gånger för läkemedlen, dels när de hämtas ut på Apoteket eller köps in till sjukvården, dels när människor blir sjuka av att de använder läkemedlen felaktigt. Genom att förbättra läkemedelsanvändningen kan vården göra stora besparingar, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket AB. - Det går att göra mycket för att förbättra läkemedelsanvändningen, vilket ger både ekonomiska vinster och en bättre hälsa för den enskilde. Genom att öka samverkan mellan Apotekets och vårdens personal kan man bättre sätta patientens hälsa i centrum. Men medarbetarna måste få organisatoriska förutsättningar för detta, säger Eva Fernvall, Vårdförbundets ordförande. Apoteket och Vårdförbundet föreslår tre konkreta insatser för att minska kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning: 1. Landsting och kommuner måste satsa mer på kontinuerlig utbildning om läkemedel för all vårdpersonal. Särskilt viktigt är detta i äldrevården där många patienter har många olika mediciner. 2. Det behövs mer samarbete mellan vårdpersonalen och apotekens personal. Både kommuner och landsting måste ta fler initiativ till mötesplatser där medborgarna uppmuntras till egenvård samtidigt som de får enklare rådgivning och kan hämta ut sina läkemedel. 3. Stärk patientens ställning i vården! Den enskilde måste ges bättre kunskap, såväl om sin egen hälsa som om de vårdinsatser som görs. Genom att vara aktiv och deltagande förbättras hälsa och vårdinsatser får större effekt. Läs hela rapporten på www.apoteket.se eller på www.vardforbundet.se. Presskontakter Andreas Rosenlund, pressekreterare Apoteket AB, 070-359 10 58 Björn Sundin, pressansvarig Vårdförbundet, 070-373 18 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar