Den första månaden med den nya läkemedelsförmånen

Report this content

Den första månaden med den nya läkemedelsförmånen En månad har passerat med den nya läkemedelsförmånen. Totalt beräknas den första månaden ha gett både en sänkt prisnivå och en besparing genom byte till billigare läkemedel på apoteken. Totalt motsvarar besparingen cirka 150 miljoner kronor per år. Troligen kommer den nya läkemedelsförmånen ge en fortsatt besparing för när nya läkemedel blir konkurrensutsatta och vi får en fortsatt prissänkning. Av drygt 2,3 miljoner recept har 55,3 procent omfattat preparat som kan bytas enligt Läkemedelverkets lista. Av de recept som skulle kunna bli föremål för utbyte har 77 procent varit "rätt förskrivna från början" det vill säga det billigaste lagerhållna preparatet på det expedierande apoteket har skrivits ut. Vid förfrågan har kunden i 7,8 procent av de fall ett byte varit aktuellt, valt att ta en merkostnad för att få det förskrivna preparatet. En förklaring till att kunden betalat för att få läkemedlet som står på receptet är att prisskillnaden varit liten. I hela 93 procent av fallen är patientens merkostnad 25 kronor eller mindre. I 76 procent av fallen är kostnaden till och med lägre än 10 kronor. I endast 2,9 procent av tänkbara fall har förskrivaren motsatt sig ett byte. Antalet preparat som prissänkts sedan reformen infördes är cirka 700 stycken och motsvarar ett försäljningsvärde på cirka 100 miljoner kronor per år. Till detta ska läggas cirka 50 miljoner kronor per år, beräknat på första månadens utfall, som apotekens utbyte av dyrare preparat till billigare ger. Preparat som bytts mest: Panodil, Imovane, Vibramycin, Cipramil. Preparat som bytts och gett mest samhällsvinst: Cipramil, Zyrlex, Pulmicort Turbuh, Plendil, Zantac, Voltaren. Läs mer på www.apoteket.se För mer information kontakta: Pressekreterare Ansvarig Apoteket AB Andreas Rosenlund Hans Selander 08-466 10 58 08-466 36 49 070-359 10 58 Bo Gunnarsson andreas.rosenlund@apoteket.se 08-466 12 71 Apoteket AB är ett statligt ägt företag, utan vinstintresse, med uppgift att distribuera läkemedel i Sverige. Det gör vi genom 900 apotek och med närmare 12 000 medarbetare. Apoteket har även uppdraget att erbjuda producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar