Inrätta ett center för rationell läkemedelsanvändning

Inrätta ett center för rationell läkemedelsanvändning - Det behövs nya uppföljningsmöjligheter och en nationell kraftsamling. Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har sänt en skrivelse till regeringen om behovet av ett center för en rationell läkemedelsanvändning. Skrivelsen understryker att Sverige idag inte har en sammanhållen organisation för utvärdering, information och forskning om läkemedel trots de goda förutsättningar vi har i landet. Däremot finns en gedigen kunskap hos många aktörer, myndigheter såväl som organisationer och läkemedelsindustri. I skrivelsen skisseras därför hur vissa befintliga resurser i samhället skall kunna sammanföras till ett Center för rationell läkemedelsanvändning (Cerla). Ett antal faktorer har bidragit till detta är av särskild vikt idag: - Överförandet av kostnadsansvaret för den öppna vårdens läkemedel till landstingen. - Förändringar inom förmånssystemet och inrättandet av LFN - Ökat intresse och nya metoder för utvärdering av medicinsk terminologi - Ökande krav på information om läkemedel och hantering av dessa - Landstingens svåra ekonomiska situation. - Kunskaperna om läkemedelsanvändningen ur ett patientperspektiv är mycket begränsade. Det är värdefullt att få bättre analyser av läkemedelsanvändningen utifrån nyttan, riskerna och kostnaderna för den enskilde. Att slå samman kompetens och finansiella resurser ger ökade kunskaper samt ekonomiska och medicinska vinster, konstaterar Apotekets VD Stefan Carlsson. - Det nya subventionssystemet för läkemedel, som infördes för drygt ett år sedan, förutsätter att vi kan följa upp hur läkemedel används i vardagen. En sådan uppföljning skulle också öka våra kunskaper om läkemedels nytta och kostnad. Därför är en sammanhållen organisation för utvärdering och forskning angelägen, framhåller Läkemedelsförmånsnämndens generaldirektör Ann-Christin Tauberman, - Cerla ger även läkemedelsindustrin bättre förutsättningar att dokumentera hur våra läkemedel används och vilken nytta de ger. Detta är ett åliggande vi har, men hittills har det varit svårt att samla sådan kunskap. Fortfarande är patienternas medicinering kunskapsmässigt i det närmaste ett svart hål. Men, om alla goda krafter ställer upp bakom Cerla kan vi nå långt, påpekar Richard Bergström VD LIF. Presskontakter Ann-Christin Tauberman, generaldirektör LFN, tel: 08-56 84 20 51 Fredrik Larsson, informatör LFN, tel: 08-56 84 20 68 Håkan Mandahl, V.VD LIF 0708-289132 Thony Björk, informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57 Andreas Rosenlund, pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar