Läkemedelsreform ger prisnedgång motsvarande 500 Mkr/år

Läkemedelsreform ger prisnedgång motsvarande 500 Mkr/år Priserna på icke patentskyddade läkemedel har sjunkit 6 procent, som en effekt av att de nya reglerna om utbyte av läkemedel på landets apotek infördes 1 oktober 2002. Det visar den första systematiska genomgången av effekterna från reformen, som genomförts gemensamt av Apoteket AB, Landstingsförbundet och Läkemedelsförmånsnämnden, och avser perioden oktober 2002 till mars 2003. Som jämförelse har priserna på patentskyddade läkemedel i princip stått stilla under perioden. I pengar motsvarar prisnedgången på läkemedel utan patentskydd cirka 500 miljoner kronor på årsbasis. Det finns ytterligare utrymme för kostnadssänkningar bland annat med en mer följsam lagerhållning på landets apotek. Under våren har också Apoteket AB ändrat sin lagerhållningspolicy. Reglerna för utbyte av läkemedel innebär att apotekspersonalen byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian som finns i lager när en kund lämnar in ett recept. I rapporten delas effekterna av reformen upp i två delar, en direkt kostnadsbesparande effekt som uppkommer när ett läkemedels byts ut och en indirekt effekt som uppstår genom att läkemedelsföretagen sänker priserna till följd av en ökad priskonkurrens. Hittills har den sistnämnda effekten haft störst genomslag och står för huvuddelen av den beräknade prisnedgången på 500 miljoner konor. Den direkta effekten av reformen, att ett läkemedel byts ut, beräknas till cirka 30 miljoner kronor. Under de sex första inledande månaderna har apoteken genomfört närmare 760 000 byten av läkemedel, vilket innebär att den genomsnittliga besparingen per byte uppgår till 40 kronor. Andelen byten har sjunkit något under de sex första månaderna. Andelen förskrivare som motsatt sig ett byte har legat på cirka 3 procent under hela perioden. Hela rapporten finns att hämta på organisationernas hemsidor: www.apoteket.se, www.lfn.se och www.lf.se För ytterligare information kontakta: Apoteket: Thony Björk, Informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 0357 Andreas Rosenlund, Pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 1058 Landstingsförbundet: Ellen Hyttsten, direktör , 08-452 76 99, 0703-19 76 99 ellen.hyttsten@lf.se Magnus Thyberg, apotekare, 08-452 77 17, 0706-92 44 50, magnus.thyberg@lf.se Läkemedelsförmånsnämnden: Ann-Christin Tauberman, generaldirektör LFN, tel. 08-56 84 20 51, ann- christin.tauberman@lfn.se Douglas Lundin, hälsoekonom LFN, 08-56 84 20 69, douglas.lundin@lfn.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00100/wkr0001.doc

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar