Skärpta miljökrav på läkemedel

Skärpta miljökrav på läkemedel I onsdags antog Europaparlamentet ett förslag, som medlemsstaterna och kommissionen stöder, till en reviderad europeisk läkemedelslagstiftning. Förslaget till lagstiftning skall nu antas av ministerrådet. Därmed kommer hela lagstiftningen, förordning och direktiv, att vara klar inför utvidgningen av EU den 1 maj 2004. Initiativet till den nya lagstiftningen kommer ursprungligen från Apoteket AB och Landstingsförbundet, i samarbete med Stockholms läns landsting, som i januari 2002 skickade en skrivelse till kommissionärerna för miljö, information och näringsliv, och för hälsa och konsumentskydd. Skrivelsen hade i sin tur ursprunget i en konferens sommaren 2001 som arrangerades av Apoteket där en rad olika miljöaspekter på läkemedel diskuterades. En stor framgång i arbetet på att få bättre kontroll över läkemedlens påverkan på miljön, säger Jan Bergqvist, ordförande i Apotekets styrelse och tillika ordförande i Miljömålsrådet. Det behövs en europeisk lagstiftning för att uppmärksamma miljöriskerna och ta vara på överblivna läkemedel. Många EU-länder saknar helt system för att samla in oanvända mediciner. Men här handlar det om produkter med kraftfulla verkningar och de får inte slängas hur som helst eller vårdslöst spolas ut i avloppen. I korthet innebär det antagna förslaget att läkemedel inte bara ska bedömas utifrån ekonomiska och effektmässiga kriterier utan även ur ett miljö och folkhälsoriskperspektiv. Det handlar om att industrin måste redovisa om läkemedlen ansamlas i djur och växter, hur motståndskraftiga de är mot att brytas ner och om de är giftiga för miljön. Det slås också fast att överblivna läkemedel ska samlas in i EU på ett liknande sätt som Apoteket gör idag i Sverige. Läkemedels miljöpåverkan är dåligt känd, men antibiotika, östrogener och nu senast antidepressiva läkemedel har hittats i vattendrag. Vilka effekterna är på människor och miljö av dessa låga doser läkemedel är lite utrett. - Därför är det utmärkt att vi får en tydligare lagstiftning om läkemedlens miljöpåverkan så att man i hela EU börjar följa försiktighetsprincipen, säger Jan Bergqvist. Presskontakt Bo Gunnarsson, miljöansvarig Apoteket AB, 08-466 12 71, 070-529 30 42 Thony Björk, informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57 Andreas Rosenlund, pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 Vill du ha apotekets pressinformation direkt i din e-post? Skicka ett mail till:pressinfo@apoteket.se. Vill du inte längre ha Apotekets pressinformation skicka ett mail till pressinfo@apoteket.se och skriv "avsluta" i ärendefältet. Apoteket AB är ett statligt ägt företag som ansvarar för läkemedelsförsörjningen i Sverige. I samarbete med hälso- och sjukvården ska Apoteket vara en naturlig del i dialogen kring hälsofrågor. Apoteket driver 900 apotek och har cirka 11 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar