Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB

Årsstämman i Appspotr AB hölls i dag i bolagets lokaler på Skånegatan i Göteborg. Stämman avlöpte väl och besluten fattades på samtliga punkter i enlighet med styrelsens förslag.

Det innebär i korthet att styrelseordförande Peter Wendel samt ledamöterna Claes-Michael Bergman, Hans Börjesson och Anders Lissåker omvaldes och att Göran Wolff valdes in som ny ledamot. Arvordet till ordförande bestämdes till tre prisbasbelopp, motsvarande 136 500 kronor, och arvordet till vardera ledamot till ett prisbasbelopp, motsvarande 45 500 kronor.

Bolagsordningen ändrades så att bolaget kan ge ut fler aktier och utöka aktiekapitalet. Dessutom gavs styrelsen mandat att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Till ny revisor valdes Frejs Revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar